Online webinar: Lokale lobby

woensdag 22 mei 2024 | VSCD x NAPK | Via Zoom

Op woensdag 22 mei organiseert VSCD in samenwerking met de NAPK van 10:30 tot 12:00 het online webinar ‘lokale lobby’, gratis toegankelijk voor leden van beide brancheverenigingen.

Wat kun je verwachten?
In dit online webinar wordt uitgelegd wat de gemeente doet, hoe je er invloed op kan uitoefenen en hoe je een plan maakt voor jouw lobby.
We leren je de basis voor lokale belangenbehartiging. We staan stil bij de jaarcyclus die gemeenten hanteren, de betekenis van dualisme en gaan aan de slag met twee praktische cases. Naast de lobbyisten van VSCD en NAPK zullen een gemeenteraadslid en een gemeenteambtenaar toelichting geven op hun werkzaamheden en beoordelen hoe jullie de casus ingevuld hebben. Aan het einde van dit webinar, weet je precies bij wie je moet aankloppen binnen de gemeente, wanneer je het beste in actie kunt komen en hoe je een lobbyactie voorbereidt.

De volgende cases komen aan bod:

Case 1: Hoe dicht ik het gat dat is gekomen door het wegvallen van mijn Rijkssubsidie? En hoe zet je lokale bestuurders in voor een landelijk lobby?
Case 2: Ik krijg geen indexatie voor mijn organisatie.

Zoomlink
Heb je interesse en wil je de zoomlink ontvangen? Mail dan naar communicatie@vscd.nl

Naar alle agenda items