Programmeur van de Toekomst in 2024

maandag 29 januari 2024 | VSCD x Coaching in Cultuur | Amsterdam

Inschrijving open voor de training Programmeur van de Toekomst - reageer uiterlijk 8 december!


De VSCD biedt inspiratie en kennisdeling tussen leden. Voor programmeurs bieden wij in 2024 wegens succes voor de derde maal het leiderschapsprogramma ‘De Programmeur van de Toekomst’ aan. We slaan weer de handen ineen met Coaching in Cultuur, dat speciaal voor programmeurs van schouwburgen en concertzalen dit programma heeft samengesteld, om inspiratie te bieden en hen voor te bereiden op de toekomst.

De Programmeur van de Toekomst - Leiderschapsprogramma en kennisnetwerk voor programmeurs en publiekswerkers van schouwburgen en concertzalen

29 januari - 7 juni 2024 (deels online - deels op locatie in Amsterdam)

De programmeurs en de publiekswerkers zijn een belangrijke schakel tussen podium en omgeving. Met dit programma bouwen zij aan een relevant netwerk van collega-programmeurs, met wie ze samen verder nadenken over een toekomstbestendige sector. Vanuit welke waarden willen we samenwerken? Welke impact wil ik zelf maken? Welke visie hebben we op de toekomst en op de programmeur? Wat gaan we ondernemen om samen aan een bloeiende, spraakmakende en innovatieve sector te bouwen, met oog voor fair practice en fair chain?

Hét leiderschapsprogramma voor programmeurs

Het programma ‘De Programmeur van de Toekomst’ is een leiderschapsprogramma. Het programma bestaat uit kennisoverdracht, het ontwikkelen van een visie op de toekomst van theater en op het vak van programmeur. Daarnaast werken we aan persoonlijke leiderschap en leiderschapsvaardigheden. De deelnemers krijgen persoonlijke coaching, een DISC-analyse, intervisie en tijdens de werkgroepdagen gaan we aan de slag met zowel het vakmanschap en de visie daarop, alsook de persoonlijke leiderschapsstijl.

Thema's

De VSCD heeft Coaching in Cultuur gevraagd om dit leiderschapsprogramma op maat te maken, passend bij twee van onze vier pijlers van de komende jaren: publieksopbouw en diversiteit & inclusie. Het programma ‘Programmeur van de Toekomst’ heeft als doel om effectief en authentiek persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en het (zelf)inzicht en de (zelf)sturing van programmeurs binnen hun werkpraktijk te verbeteren.

Deelnemers leren van de ervaringen van collega’s binnen hetzelfde veld, waardoor er inzicht ontstaat welke uitdagingen sectorbreed zijn en welke persoonlijk. Daardoor bouwen deelnemers niet alleen nieuwe vaardigheden en inhoudelijke kennis op, maar ook diepgaande contacten en een relevant netwerk.

De lezingen en werkgroepen gaan o.a. in op nieuwe vormen van programmering, het publiek van de toekomst, de publieke functie van het podium in de stad en diversiteit, inclusie & gelijkwaardigheid.

Dit programma helpt de Programmeur van de Toekomst zich te verhouden tot een enorme verscheidenheid aan onderwerpen in onze veranderende sector. Want naast het artistieke bewustzijn is ook de ontwikkeling van een contextbewustzijn daarin urgent.

Programma en data

Het programma bestaat uit drie blokken van twee trainingsdagen en een laatste plenaire dag. De eerste dag van elk blok is online en de tweede dag van elk blok is op locatie in Amsterdam. Naast de trainingsdagen loopt er een persoonlijk spoor door het programma heen. Iedere deelnemer heeft drie individuele (online) coachingsgesprekken.

De data:

  • De week van 29 januari 2024: Startgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur)
  • dinsdag 6 februari, dinsdag 19 maart, dinsdag 23 april; Online dagen (9.30-16.30 uur, online colleges en online intervisie)
  • woensdag 7 februari, woensdag 20 maart, woensdag 24 april: Werkgroep dagen (9.30-16.30 uur, op locatie)
  • De week van 11 maart: DISC-gesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1,5 uur)
  • woensdag 29 mei gezamenlijke afsluiting (op locatie)
  • De week van 3 juni: Eindgesprekken (online persoonlijk gesprek van ca. 1 uur)

Bij meer dan 12 deelnemers kijken we of er voor de live-bijeenkomsten een tweede groep op de donderdagen gevormd kan worden. Mochten er meer dan 24 aanmeldingen zijn, dan vindt er een selectie plaats.

Inschrijven?

Deelnemers programmeren bij een van de leden van de VSCD. Er zullen tussen de 12 en 24 deelnemers zijn. Schrijf je z.s.m. in, maar in elk geval voor 8 december 2023 door het sturen van een korte motivatiebrief naar info@coachingincultuur.nl.

Kosten en financiële bijdrage van Platform ACCT

De training kost €3.250,- euro (ex. btw) per persoon, inclusief koffie, thee en lunch. Platform ACCT heeft budget ontvangen om de culturele en creatieve sector de mogelijkheid te bieden om werkenden en werkzoekenden zich te kunnen laten ontwikkelen en bij te laten scholen. Dit kan nu middels het Programma Permanente Professionele Ontwikkeling (PPO) dat Platform ACCT hiertoe heeft opgetuigd. PPO vergoedt 1/3e deel van de totale kosten per aanvrager.

Op 13 december krijg je bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen. Als je vervolgens in die week je aanvraag voor financiële ondersteuning indient bij www.werktuigppo.nl krijg je binnen enkele dagen antwoord van PPO.

Inschrijven Naar alle agenda items