In de politiek, bij het publiek en in de culturele sector komt de VSCD op voor de belangen van de podia. Samen met onze leden formuleren we doelen voor de lange termijn. We spreken met één heldere stem vanuit een gezamenlijke visie. Waar nodig werken wij samen met andere brancheverenigingen en samenwerkingsverbanden zoals Federatie Cultuur en Kunsten ’92.