Afnamesubsidies

De VSCD wil een goede spreiding van kwalitatief hoogwaardig gesubsidieerd aanbod over de Nederlandse podia. Wij maken ons er sterk voor dat het Fonds Podiumkunsten (FPK) ook in 2021-2024 blijft investeren in afnameregelingen.

Deze investering maakt het programmeren van bijzonder aanbod financieel haalbaar. Veel (festival)podia doen er een beroep op, zeker in tijden van gemeentelijke bezuinigingen.

Extra aandachtspunt is de vereenvoudiging van de subsidieverantwoording voor onze leden. Het achteraf verantwoorden is met name bij de Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) omslachtig en tijdrovend. Daarnaast vormt voor de grotere podia het subsidiecriterium een te hoge drempel.

Om Subsidie Reguliere Programmering (SRP) te ontvangen, moet minimaal 20% van de programmering gesubsidieerd aanbod zijn. Veel podia met een ambitie om meer bijzonder en risicovoller aanbod te programmeren, voldoen hier niet aan. Hierdoor zijn onder meer de speellijsten van deze, door het FPK gesubsidieerde, voorstellingen te kort.

De VSCD pleit ervoor dat de 2P regeling voor alle podia wordt opengesteld. Met deze subsidie krijgen podia meer investeringsmogelijkheden voor publieksopbouw voor hun geplande producties. Op dit moment is deze subsidie alleen beschikbaar voor podia die al eerder een SKIP of SRP subsidie ontvingen.

Vragen?

Neem contact op met Gabbi Mesters, of bespreek het op SPOTS.

Contact