Wij geloven in eerlijk omgaan met elkaar. Daarom staan wij achter de Fair Practice Code voor ondernemen in de creatieve industrie. Kernwaarden zijn: solidariteit, diversiteit, vertrouwen en duurzaamheid.

Maar net als de kunstenaar die een fatsoenlijk salaris verdient, moeten dit ook gelden voor de podia. De kosten voor de inkoop van podiumkunsten gaan omhoog, terwijl de financiële steun vanuit de gemeenten terugloopt. Dit kan leiden tot een verschraling van de podia, en daarmee van het aanbod.

Wij zetten ons in voor het vinden van een betere balans.
Dankzij onze lobby heeft de Tweede Kamer de motie Asscher aangenomen.

Vervolg motie Asscher

Naar aanleiding van de motie Asscher werd de Minister opgedragen om inzicht te geven in de meerkosten van de implementatie van de Fair Practice Code. Op 19 februari jl. verscheen het rapport "Gevolgen van de toepassing van de Fair Practise Code" met een Kamerbrief van de Minister.

De inhoud baart ons zorgen omdat de motie Asscher onvolledig is uitgevoerd en er geen middelen worden vrijgemaakt door de Minister voor de implementatie van de Fair Practice Code.

Lees hier onze reactie aan de vaste Kamercommissie OCW van 20 februari 2020.

Sectie Concertgebouwen

De leden van de sectie Concertgebouwen van de VSCD streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk in de muzieksector. Daarom onderschrijven zij de Fair Practice Code en de vijf kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.

De sectie heeft gezamenlijk een Position Paper geschreven over de toepassing van de Fair Practice Code in hun werk. Lees hier het concept.

Vragen?

Neem contact op met Gabbi Mesters, of bespreek het op SPOTS.

Contact