Verkiezingen 2023-2027

Door de val van het Kabinet Rutte IV, is het bij VSCD alle hens aan dek!
Op dit moment zijn alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma aan het schrijven.
Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat de podiumkunstensector goed vertegenwoordigd is in die verkiezingsprogramma’s. Daarom hebben wij, samen met andere brancheorganisaties als NAPK en VVP, een Position Paper Podiumkunsten opgesteld, die wij naar alle politieke partijen hebben verzonden.

Onze position paper: Overal dichtbij. Podiumkunsten maken Nederland, Nederland maakt podiumkunsten

Nu de val van het Kabinet eerder is gekomen dan verwacht, hoopt de VSCD (samen met NAPK en VVP) dat de voorgenomen vernieuwing van het cultuurbestel met daadkracht verder wordt vormgegeven. Zodat een toegankelijke en innovatieve podiumkunstensector goed geborgd blijft. De volgende zaken zijn belangrijk voor de volgende regeerperiode.

 1. Impactvolle, toegankelijke en vernieuwende podiumkunsten

Podia en podiumkunstproducenten leveren via hun activiteiten vaak een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke kwesties, zoals sociale ongelijkheid, cohesie, duurzaamheid en energietransitie, maar ook aan andere sectoren zoals onderwijs, zorg en huisvesting. Zo bevorderen ze verbinding en welzijn in hun regio, stimuleren de maatschappelijke dialoog en zijn de drijvende kracht achter innovatie.

Daarom pleit de VSCD voor de volgende maatregelen:

 • Podia en jeugdtheaterproducenten werken samen met scholen om het podiumbezoek van jongeren te stimuleren. Een belangrijke drempel voor het schoolbezoek is echter het vervoer. Wij roepen het toekomstige kabinet op om in het onderwijscurriculum vast te leggen dat scholieren minstens een keer per jaar een theater-, dansvoorstelling of concert bezoeken en samen met de regionale overheden middelen vrij te maken voor vervoer.
 • In de afgelopen jaren hebben verschillende podiumkunstprojecten bijgedragen aan maatschappelijk bewustzijn, dialoog en veerkracht door hun artistieke inhoud. Zo dragen interventies vanuit de culturele sector bijvoorbeeld bij aan (binnen de gezondheidszorg essentiële) preventie, een betekenisvol leven en een positieve gezondheid. VSCD pleit voor samenwerking tussen overheden en afdelingen zodat de potentie van de (podium)kunsten kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.
 • Het is essentieel dat kunst- en cultuurbezoek toegankelijk blijft voor iedereen. Maar nu de levenskosten sterk stijgen roept de VSCD de politiek op om het voorgenomen verlaagde BTW-tarief voor de cultuursector te handhaven.

  2. Een gezonde arbeidsmarkt

Sinds 2022 is er een grote krapte op de arbeidsmarkt, waar ook de podiumkunstensector last van heeft. Technici, marketeers en productieleiders verlaten de sector vanwege de lage salariëring. Om als sector weer (blijvend) aantrekkelijk te worden om in te werken is het van belang dat er een voldoende concurrerend salarisniveau kan worden geboden. Minimaal 10% loonsverhoging is volgens ons nodig om de arbeidsmarkt in de podiumkunsten te verbeteren en fair practice te kunnen werken. Dus:

 • Om fair practice te kunnen werken is het gelijktrekken van de indexatie binnen Rijk en gemeenten noodzakelijk. Op dit moment worden de BIS en Rijkscultuurfondsen gecompenseerd via een loonprijsbijstelling. Veel gemeenten indexeren echter niet of onvoldoende, waardoor een ongelijk speelveld ontstaat tussen Rijks gefinancierde instellingen en gemeentelijke instellingen.
 • Vanaf 2025 zijn alle Rijks gefinancierde instellingen verplicht fair practice te werken. De verwachting is dat de 34,1 miljoen die de demissionair Staatsecretaris Uslu heeft gereserveerd voor fair pay niet toereikend is. Dan doet de VSCD een dringend beroep op het toekomstige kabinet om extra middelen vrij te maken om de podia in staat te stellen fair practice te werken.

  3. Één overheid: één wettelijk kader

Om ook bovenstaande punten te verwezenlijken is het van belang dat het Rijk, gemeenten en provincies beseffen dat gezonde podiumkunsten voor alle inwoners in alle regio’s van Nederland toegankelijk blijven. Maar de VSCD vraagt zich af: waar is de gezamenlijke verantwoordelijkheid? Want terwijl het Rijk de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Wsc) heeft, ontbreekt een dergelijk kader voor andere overheden.

 • Het is daarom van belang dat gemeenten en provincies een geoormerkte en wettelijk verankerde taak krijgen voor cultuur. Wij pleiten voor één wettelijk kader voor de gezamenlijke zorg van alle overheden voor de podiumkunsten.
 • De VSCD stelt daarnaast voor om haast te maken door middel van een voorlopig convenant voor de periode 2025-2028. In zo’n convenant kan ten minste trendvolging van de prijs- en loonbijstelling worden opgenomen.

LEES HIER de volledige Position Paper Podiumkunsten zoals die is verzonden naar alle politieke partijen.

Vragen?

Neem contact op met Peter Paul Kleinlooh, of bespreek het op SPOTS.

Contact