Deze website maakt gebruik van cookies.

PodiumRie

Ken de bedrijfsrisico's van uw podium

De PodiumRIE is het digitale instrument voor organisaties in de podiumkunsten om gemakkelijk en goedkoop een RI&E (en PRIE’s) te maken.

Risicobeheersing
Elk bedrijf loopt veiligheids- en gezondheidsrisico’s, die op hun beurt weer financiële risico’s met zich meebrengen. De PodiumRIE is een sectorspecifieke RI&E, Risico-Inventarisatie en –Evaluatie, een digitaal instrument dat de risico’s van (festival)podia inventariseert en tracht te voorkomen. Het werken met de PodiumRIE bespaart podia bovendien veel tijd en geld. Het systeem bevat een BasisRIE-module en een ProductieRIE-module, evenals een standaard technische lijst, speciaal voor producerende organisaties.

Erkend instrument
Elk bedrijf dient te beschikken over een RI&E. De PodiumRIE is erkend door het Steunpunt RI&E. Wanneer een organisatie meer dan 25 werknemers heeft, moet het RI&E-document worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Wanneer u minder dan 25 werknemers heeft, is een lichte toets voldoende. Voor meer informatie over RI&E's, kijk op www.rie.nl.

Demoversie
Om een goede indruk te krijgen van het instrument kunt u gebruikmaken van de demoversie. Kijk op www.podiumrie.nl. Gebruikersnaam: belangstellende. Wachtwoord: demo.

Licentie
Een licentie kan worden aangevraagd via deze link