Deze website maakt gebruik van cookies.

Overleg Cao Nederlandse podia gestart

Per 1 juli jl. is er een hernieuwde cao van kracht die geldig is voor alle medewerkers werkzaam bij een podium dat lid is van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia. Dit nieuwe cao-akkoord loopt tot 1 juli 2017 en geeft een grotere flexibiliteit die passender is op onze tak van sport. . Denk bijvoorbeeld aan het afwijken van de ketenbepaling voor bepaalde tijd contracten. Op Spots kunt u de ontwikkelingen volgen over o.a. de update van de richtlijn bezoldiging directeuren en de modelovereenkomst zzp voor technici.

Sociale partners Nederlandse podia (Np) hebben het overleg over de cao Np voor na 1 juli 2017 gestart. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit Arjaen Kersten en Anton Vliegenthart. De cao-delegatie wordt ondersteund door extern adviseur Leon Vincken, en vanuit de VSCD door Anne Marie ’t Hart en Silvia Hofkamp. Op 18 oktober komen de sociale partners weer bij elkaar.

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de VSCD op 28 november vindt er een ALV van de WNP plaats met een cao-bijeenkomst waarbij de leden om input wordt gevraagd over de cao en hun wensen voor de toekomst.

Belangrijk om te weten is dat deze voordelen alleen zijn te gebruiken als uw organisatie lid is van de WNP.

Meer informatie leest u op de website van de WNP. Heeft u een vraag? Mailt u deze dan aan werkgeversvereniging@vscd.nl.