Deze website maakt gebruik van cookies.

Ticketing

LET OP: dit dossier wordt niet meer geüpdate maar de gegevens zijn wel nog beschikbaar. 

Een kaartverkoopsysteem is een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering van elk podium. Een wisseling van kaartverkoopsysteem heeft veel voeten in de aarde.

Waar vroeger kaartverkoop beperkt was tot de kassa, zijn kaartverkoopsystemen tegenwoordig softwarepakketten met connecties naar bijna alle functies van het podium: van de horeca/verhuur en evenementen over administratie en financiële afwikkeling tot en met de marketingafdeling, de website en de nodige managementinformatie - alles kan te maken hebben (en heeft vaak ook te maken) met het ticketingsysteem.

Voordat u een nieuw systeem aanschaft is het belangrijk om eerst uw eisen in kaart te brengen en een risicoanalyse te maken. 

VSCD Informatiepakket ticketingsystemen

Er zijn een aantal documenten beschikbaar om podia die verandering van ticketingsystem overwegen op weg te helpen.
- Algemene leidraad voor de inkoop van ICT systemen
- PvE criteria voor de inkoop ticketingsystemen
- Concept risicoanalyse voor wisseling van ticketingsystemen
- Productvergelijker stand okt 2011**; alleen voor leden beschikbaar. Aanvraag via info@vscd.nl
- Leverancierspresentaties**: ActiveTickets, Itix, LVP (TRS), MMP Ticketing (Aura), Tickets.com (PVM), ESB.TSB (SRO), Jewel Labs (Z-tickets), CTS Eventim, EPSVenue, Syx (ReCreateX). De hier genoemde leveranciers namen deel aan de VSCD studiedag ticketing 2011; de lijst is niet uitputtend en wordt niet geüpdate.
- Overzicht van door VSCD podia gebruikte ticketingsystemen; alleen voor leden beschikbaar. Aanvraag via info@vscd.nl

**NB: De VSCD neemt geen positie in m.b.t. de verschillende leveranciers van ticketingsystemen en hun producten. De keuze voor een ticketingsysteem is in hoge mate afhankelijk van de situatie en de eisen van een podium. **


Studiedagen

De VSCD organiseerde twee studiemiddagen over ticketing. In 2010 lag de nadruk op het inkoopproces en de noodzakelijke overwegingen, in 2011 op productvergelijking.