Deze website maakt gebruik van cookies.

Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP)

Voor al uw werkgeverszaken

Uw werkgeversbelang veiligstellen en een kant-en-klare cao hebben? Word lid van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP).

WNP
De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia is expert op het gebied van werkgeverszaken in de podiumkunsten. Ook de Cao Nederlandse podia valt onder deze organisatie. De WNP is er voor podia die zich als professionele organisatie bezighouden met het presenteren van podiumkunsten.

Voordelen
Als stemhebbend lid van de WNP wordt uw werkgeversbelang vertegenwoordigd in de onderhandelingen met de vakorganisaties. Wat betekent dit concreet?

• U kunt een kant-en-klare cao toepassen in uw organisatie
• U krijgt deskundige ondersteuning bij de implementatie en uitvoer van de cao
• U wordt op de hoogte gehouden van interessante en noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeid gerelateerde onderwerpen
• U kunt gebruikmaken van de diensten van een onafhankelijk arbitragecommissie in het geval van conflicten
• U geniet voordelen ten aanzien van de collectieve pensioen- en ziektekostenregeling zodra er een collectief contract wordt afgesloten met de vakorganisaties

Als corresponderend lid mag u de cao volgen, maar niet afwijken van wettelijke bepalingen zoals in de cao geformuleerd. U wordt op de hoogte gehouden van cao-ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief en de algemene ledenvergaderingen. Ook ontvangt u de cao als model-arbeidsvoorwaarden (inclusief updates).

Voorwaarden
Om lid te worden van de WNP moet een schouwburg, concertzaal of festival voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U houdt zich als professionele organisatie bezig met het presenteren van podiumkunsten
• U verplicht zich tot invoering van de Cao Nederlandse Podia
Voor alle duidelijkheid: de cao kan gezien de wettelijke uitzonderingen alleen dan volledig worden toegepast indien men lid is van WNP.

Contributie 2018
In 2018 bedraagt de contributie van het stemhebbend lidmaatschap voor podia die geen lid zijn van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties € 1.368,00.

Voor podia die wel lid zijn van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties bedraagt de contributie van het stemhebbend lidmaatschap € 760,00.

De kosten van een corresponderend lidmaatschap zijn € 507,00.

Daarnaast betalen nieuwe leden van de WNP eenmalig € 1.000,00 instapgeld.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Lid worden
U kunt zich aanmelden als lid door een e-mail te sturen aan de werkgeversverening


Gerelateerd nieuws