Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurbeleid 2021 - 2024

Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uitziet? De VSCD denkt hierover mee, bijvoorbeeld door met de Raad voor Cultuur aan tafel te gaan ter voorbereiding op zijn sectoradviezen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Cultuurbrief 'Cultuur in een Open Samenleving'
In de presentatie van de Cultuurbrief 'Cultuur in een Open Samenleving' op 12 maart 2018 hield de minister van OCW Ingrid van Engelshoven een vurig pleidooi voor de intrinsieke waarde van cultuur. “Zonder waardering van de intrinsieke waarde – l’art pour l’art – wordt kunst instrumenteel en plat,” sprak zij. Lees hier de gehele toespraak.

De minister gaat het extra geld dat het kabinet heeft uitgetrokken voor kunst en cultuur, 80 miljoen euro per jaar, onder meer inzetten voor talentontwikkeling. De cultuurfondsen krijgen een nieuw, gezamenlijk programma voor talentvolle makers. Verder ondersteunt het kabinet in 2018 de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda. 

De gehele Cultuurbrief en onze samenvatting hiervan zijn hiernaast te vinden onder 'Documenten'. 

Regionale profielen
Het kabinet nodigt andere overheden uit om stedelijke en regionale profielen op te stellen binnen het culturele landschap. Op 14 juni 2018 vond de bestuurlijke startbijeenkomst plaats van het ministerie van OCW en de wethouders en gedeputeerden cultuur uit verschillende steden en provincies in het land. Tijdens deze bijeenkomst is een werkdocument gepresenteerd met uitgangspunten waaraan de regioprofielen kunnen voldoen. De culturele sector kan hiermee onderzoeken hoe de regioprofielen eruit zouden kunnen zien.

Het proces naar het nieuwe cultuurbeleid en de mogelijkheid om mee te denken vindt u hier.


Gerelateerd nieuws