Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurwijzer

Cultuur is van onschatbare waarde. Zowel om de eigen intrinsieke waarde, als voor de samenleving als geheel. Het verbindt ons met het verleden en biedt een creatieve, nieuwe blik op de toekomst. In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wij willen dat ook de lokale politiek weer breder in cultuur gaat investeren. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de cultuurwijzer ontwikkeld, als tool voor onze leden.

Het is belangrijk dat de collegevormende partijen in hun college-akkoord een goede kunst- en cultuurparagraaf schrijven. De Cultuurwijzer stimuleert het contact tussen cultuurinstellingen doordat het de bedoeling is de Cultuurwijzer zoveel mogelijk in gezamenlijkheid in te vullen en er contact wordt opgenomen met de lokale politieke partijen. De Cultuurwijzer bestaat uit ongeveer 10 stellingen die door de culturele instellingen zelf ingevuld kunnen worden.

Nadat de kiezer de stemwijzer heeft ingevuld, kunnen de resultaten worden gebruikt in lobbyactiviteiten. Daarmee laat de gemeentelijke kunst en cultuursector eensgezindheid zien en is de lobby sterker.

De Cultuurwijzer is tot stand gekomen in opdracht van de VSCD en de VNPF en in samenwerking met de NAPK, Cultuurconnectie, de LKCA en Kunsten ’92.