Deze website maakt gebruik van cookies.

Expeditie Podiumkunsten

In de brainstormsessie 'Expeditie podiumkunsten: agenda 2014-2024' werken professionals uit de podiumkunsten aan een toekomstvisie voor hun sector. De resultaten worden verwerkt in een publicatie.

De organisaties in de podiumkunsten willen agendazettend zijn voor het cultuurbeleid van de verschillende overheden. Daarom moet de sector gezamenlijk definiëren hoe de sector er nu voor staat en waar de sector over tien jaar zou moeten staan. Daarom organiseren de koepels in de podiumkunsten een serie werksessies getiteld ’Expeditie podiumkunsten: agenda 2014-2024‘. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als:
Waar willen we in 2024 staan? Wat moet er gebeuren om in 2024 een bloeiende, maatschappelijk gedragen en economisch gezonde sector te zijn? Hoe kunnen we daar de komende jaren idealiter naar toe bewegen?

De werksessies worden begeleid door professionele facilitatoren. Het doel van deze sessies was om toekomstbeelden te ontwikkelen: wat is uw visie op de huidige stand van zaken en hoe denkt u dat podia, gezelschappen, festivals, overheden, fondsen en andere partners de sector de komende jaren gezamenlijk kunnen versterken.

Er zijn drie identieke werksessies verspreid over het land georganiseerd voor directeuren, programmeurs, zakelijk en artistiek leiders in de podiumkunstensector. Deze hebben inmiddels plaatsgevonden.

Tijdens de sessies is door meer dan 80 deelnemers input geleverd. Via verschillende actieve werkvormen is een gezamenlijke sterkte/zwakte-analyse van de sector gemaakt, zijn ideale toekomstbeelden voor de podiumsector geïnventariseerd en zijn door de deelnemers in totaal 34 van die beelden gekozen en verder uitgewerkt in compacte schetsen. Twee 'visual harvesters' (sneltekenaars) hebben de input tijdens de sessies vertaald naar een visueel verslag.

Uit al dit materiaal is in de zomer een agenda gedestilleerd voor de sector Podiumkunsten. Tijdens de vierde sessie is deze agenda voorgelegd aan stakeholders. De agenda werd door de aanwezigen onderschreven. De formulering en de ordening vroegen echter om een vijfde sessie die in september plaatsvond. Komende weken wordt hard gewerkt om in december met een definitief document te komen. 


Gerelateerd nieuws

  • Publicatie Expeditie Podiumkunsten

    Onder de noemer `Expeditie Podiumkunsten’ is een grote afvaardiging van zo’n honderd directeuren, programmeurs, artistiek en zakelijk leiders met elkaar in gesprek gegaan om de voor hen ...

    07-04-2015