Deze website maakt gebruik van cookies.

Onderzoek

Regelmatig participeert de VSCD in onderzoek door derden, bijvoorbeeld door gegevens aan te leveren of zitting te hebben in een begeleidingscommissie. Ook houdt het bureau contact met universiteiten die onderzoek uitvoeren op het gebied van de podiumkunsten en is de VSCD medefinancier van de bijzondere leerstoel Economie van de Podiumkunsten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Incidenteel initieert de VSCD zelf onderzoek. Op deze pagina een overzicht van de onderzoeken waarbij de VSCD betrokken is geweest.

Onderzoeken


Onderzoeken van studenten

 


Gerelateerd nieuws