In gesprek met Jochem

Thema: Regionale samenwerking

Jochem Otten is directeur van Het Speelhuis & De Cacaofabriek, een van de initiatiefnemers van Wonka Podia, een regionaal samenwerkingsverband dat door zes podia in de Brainportregio is gesloten. De Hofnar, De Schalm, De Kattendans, Het Speelhuis, De Cacaofabriek en het Parktheater hebben de handen in een geslagen. Onder de naam Wonka Podia werkt men samen op het gebied van programmering, marketing en grotere actuele overkoepelende thema’s. We spraken met Jochem over de totstandkoming van deze samenwerking, de weg ernaar toe en de sleutel tot succes.

Foto door: Maarten Coolen

Hoe is het idee ontstaan om Wonka Podia in het leven te roepen?

De podia werkten al samen op het gebied van programmering en marketing. We kwamen tot steeds betere afstemming van het aanbod waardoor we ongewenste overlap wisten te voorkomen en juist beter in staat bleken elkaars profiel te verstevigen. We leerden van elkaars best practices en deelden kennis. In die samenwerking stelden we ook vast dat er grote en belangrijke thema’s bestonden waar we als individuele podia eigenlijk onvoldoende aan toe kwamen vanwege de kostbaarheid, complexiteit en bemensing. Denk aan internationalisering, inclusiviteit, nieuwe doelgroepen, nieuwe technieken en educatie. Door de samenwerking zijn we beter in staat gebleken om boven de dagelijkse zaken uit te stijgen en stap voor stap te bouwen aan de toekomst van onze podia.

Wat is het doel van de Wonka Podia, waar richten jullie je op?

WONKA is een samenwerking waarbinnen we ervaringen delen en leren van elkaar op het gebied van onder meer techniek, marketing en programmering. We zetten samen stappen om onze podia toegankelijker te maken en iedereen die dat wil – nog meer - welkom te kunnen heten. We vinden elkaar in overkoepelende thema’s als inclusiviteit, internationalisering en educatie. Door samen te werken, creëren we meer impact en kunnen we meer betekenen voor de Brainportregio; ons werkgebied.

Regionale samenwerking is de sleutel tot succes geweest. Wat is volgens jou de meerwaarde voor podia?

Podia geven kleur aan een regio, maar geven ook ruimte voor discours en zijn vaak de locaties waar nieuwe verbindingen tot stand komen. Hoe beter de samenwerking hoe groter de impact is voor de regio.

Met welke obstakels zijn jullie tijdens het realiseren geconfronteerd en hoe zijn deze overwonnen?

We zijn in de uitvoering van onze plannen met name beperkt door Covid-19. Hierdoor zijn zaken vertraagd of minder groots geworden. Dat is jammer. Van de andere kant kun je ook stellen dat we veel aan elkaar hebben gehad in deze moeilijke periode. Samen sta je toch sterker. En we zijn nog niet uit de coronacrisis of deze wordt al gevolgd door een energie- en koopkrachtcrisis. We sparren veel met elkaar over dit soort omstandigheden. Het is een succesvolle samenwerking in voor- en tegenspoed.

Wat is er nodig om een goede start te maken op het gebied van regionale samenwerking?

Wat ons enorm heeft geholpen is het feit dat we elkaar zelf hebben opgezocht. Er is onderling veel vertrouwen. De directeuren van de instellingen hebben een vriendschappelijke band, waardoor er veel openheid bestaat. Het heeft ook geholpen dat we financiële middelen hebben ontvangen uit de regiodeal. Hiermee konden we bijvoorbeeld ook gezamenlijk een coördinator bekostigen. Dat helpt enorm om de verbindingen te leggen en te behouden zowel intern als extern.

Heb je tot slot nog een tip voor podia die een start willen maken op het gebied?

Wees open naar elkaar over je successen, maar ook over je knelpunten en onzekerheden. Vaak blijkt dan dat je met dezelfde zaken worstelt en successen met elkaar kunt delen zonder dat het afbreuk doet aan jouw unieke positie. Met andere woorden benader elkaar niet als concurrent, maar als behulpzame collega.

Meer inspiratie