In gesprek met Wim

Thema: Coronacrisis

'Opvallend is dat een wetenschappelijke aanpak echt concrete resultaten oplevert.'

Als directeur van Muziekgebouw Eindhoven heeft Wim Vringer vanaf het begin van de corona-crisis alles in werking gezet om zijn podium overeind te houden. Hij ging daarvoor ook in zee met wetenschappers van de TUe. Tijd voor een gesprek met Wim.

Wat heeft de TUe onderzocht in het Muziekgebouw?

Ook het Muziekgebouw moet zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Om te onderzoeken hoe de concerten in het Muziekgebouw veilig kunnen verlopen en we toch een maximale bezetting kunnen bereiken, hebben de faculteiten Wiskunde, Bouwkunde en Innovation Space van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wiskundige simulaties uitgevoerd. Leidend hierbij was de vereiste afstand van 1.5 meter - tussen bezoekers, musici en personeel.

Hoe ging dat in zijn werk?

Met wiskundige modellen zijn meerdere scenario's uitgewerkt: bezetting door singles, duo’s en/of gezinnen en allerlei mogelijke combinaties hiervan. Ook de gehele customer-journey (entree, garderobe, foyer-gebruik, en toegang & uitstromen zalen) zijn als integraal proces doorgenomen. Dit overigens niet met wiskundige simulaties!

Wat heeft het onderzoek opgeleverd voor het Muziekgebouw?

Opvallend is dat deze wetenschappelijke aanpak echt concrete resultaten heeft opgeleverd. Door het slim indelen van de zaalbezetting wordt de capaciteit geoptimaliseerd, en tegelijkertijd de veiligheid geborgd. Richtinggevend voor de zalen & de bespelers voor het komend seizoen zal zijn dat er twee concerten op een avond zullen worden gegeven. Er vinden op een avond twee concerten plaats met 2 verschillende bezettingen van de stoelen (ronde 1: even stoelen en ronde 2: oneven stoelen). Hierdoor hoeft niet meer tussen beide concerten te worden schoongemaakt. Dus minder kosten, maar ook de tijd tussen de twee concerten kan beter worden gepland.

Daarnaast hebben we zeven ingangen per zaal. Bij elke deur in de foyer coördineert een medewerker de toestroom en in de zaal staat ook een medewerker. Hierdoor verloopt de routing in en uit de zaal ordelijk en veilig.

Is het Muziekgebouw hiermee ‘gered’?

De TUe heeft middels simulaties berekend dat met inachtneming van 1.5 m er 60 tot 70% van de capaciteit kan worden verkocht. Maar hiermee is het probleem niet opgelost, want zelfs met een maximale bezetting van 70% zijn er nog tekorten. Deze aanpak vergt een onevenredig grote inzet van het personeel en we moeten dan wel twee keer uitverkocht zijn!

De laatste tijd gaat het in de sector veel over de ventilatie. Ook in het Muziekgebouw?

Ook bij ons is de vraag of de klimaat systemen in de zalen voldoende kunnen verversen. Als de verspreiding van het virus ook via aerosolen (zeer kleine druppeltjes) plaats vindt dan is er voldoende krachtige afzuiging en/of een goed systeem nodig anders blijven deze deeltjes rondzweven. Dit geldt overigens ook voor kantoren, winkels en supermarkten. Dit is zeker een aandachtspunt om verder te onderzoeken. Als het veilig is om boodschappen te doen dan moet het voor onze zalen ook geen probleem zijn.

Meer inspiratie