Deze website maakt gebruik van cookies.

Cijfers

In 2018 telt de VSCD 121 leden die 147 podia vertegenwoordigen. Leden van de VSCD zijn gespecialiseerd in het presenteren van podiumkusten. Zij vertonen veel overeenkomsten maar vertonen ook verschillen in omvang, aard en verspreiding over het land. Gezamenlijk trekken zij bijna 10 miljoen bezoeken, verspreid over bijna 29.000 voorstellingen en concerten. De totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van haar leden brengt de VSCD jaarlijks uit in de publicatie Podia.