80 procent van de VSCD-podia krijgen geen extra geld van Minister Van Engelshoven

28-05-2020

De bekendmaking van de criteria voor de extra gelden van het Ministerie van OCW, laat zien dat maar 25 VSCD-podia (20%) voor deze subsidie in aanmerking komen. Dit betekent voor de 5,2 miljoen bezoekers van de overige 103 podia dat een theater- of concertbezoek in eigen gemeente op de tocht staat. Met dit besluit slaat de Minister flinke gaten in de verfijnde podiuminfrastructuur die ons land rijk is en lijkt ze onvoldoende oog te hebben voor de regio.

Vandaag verscheen de uitwerking van de € 300 miljoen aan steungelden van Minister Van Engelshoven voor de culturele en creatieve sector. Beschikbaar voor de podiumkunstensector is 29,5 miljoen euro. Ook werd bekendgemaakt welke podia vallen onder de term cruciaal regionale instelling en in aanmerking komen voor deze subsidie. De keuze is gemaakt voor grote podia die al eerder gesubsidieerd zijn vanuit de SRP-afnamesubsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten en waarvoor provincie en gemeente een toezegging voor matching hebben gedaan. Dit is voor deze podia een welkome eerste stap richting een onzekere toekomst.


Regionale podia
Volgens de VSCD blijven door dit besluit met name regionale podia met een grote maatschappelijke betekenis verstoken van steun. Deze podia komen in aanmerking voor de SKIP-afnamesubsidieregeling van Fonds Podiumkunsten die nu niet als criterium wordt meegenomen. Een van deze SKIP-podia is Theater Aan de Slinger in Houten. Burgemeester Gilbert Isabella: “Juist de theaters in de regio, zoals Theater Aan de Slinger, zijn de laatste jaren onmisbare plekken geworden voor sociale en de culturele ontmoeting en hebben bovendien puur ondernemerschap getoond. Al die inkomsten zijn weggevallen waardoor de problemen nu extra groot zijn. Deze met zorg en hard werken opgebouwde culturele infrastructuur mag niet verloren gaan.”


Geen steun
Het merendeel van de VSCD podia krijgt geen steun. En dan gaat het vooral over podia in de kop van Noord Holland, het noorden van Limburg, het westen van Gelderland en het oosten van Brabant. Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda: “Het Chassé Theater ontvangt jaarlijks bijna 400.000 bezoekers. Als een dergelijk theater niet als vitaal en cruciaal wordt gezien, dan vrees ik onherstelbare schade voor de kunsten in ons land en een ongekende verschraling van de leefbaarheid in Brabant en ver daarbuiten. Het kan daarom niet anders dan dat het kabinet deze fout herstelt.”


Bereik
Jaarlijks ontvangen de 128 VSCD podia samen 10,3 miljoen bezoekers. Door slechts 25 podia te ondersteunen zullen bezoekers in alle provincies grotere afstanden moeten afleggen om bij een theater of concertzaal te komen. Dit betekent in Overijssel een afname in publieksbereik van 55%. In Gelderland is dat 56%. In Brabant is er zelfs een afname van 66% in het bereik. In Utrecht is er dan alleen nog aanbod in de stad Utrecht en in Zuid Holland verdwijnen de cabaretpodia en daalt het bereik met 60%. Walter Ligthart, algemeen directeur van Theater Rotterdam: “We vinden het onbegrijpelijk dat in de stad Rotterdam, de op een na grootste stad van het land, slechts één podium als vitaal wordt aangemerkt, in tegenstelling tot de andere grote steden. Theater Rotterdam, programmeert en produceert voor jaarlijks 300.000 bezoekers. Met ons productiehuis vervullen we een vitale functie in de ontwikkeling en ondersteuning van jong talent. Dat kan en mag niet wegvallen, juist niet in deze tijd.”


Podia voor en van iedereen
“Wat de beperkingen van corona ons in de afgelopen weken duidelijk hebben gemaakt, is dat een leefklimaat zonder podiumkunsten een stuk minder kleurrijk is,” aldus Gabbi Mesters, directeur VSCD. Het verdwijnen van lokale podia heeft vooral grote impact op de jonge en oudere bezoekers. Schoolvoorstellingen en optredens van jong talent worden onzeker en de groeiende groep kwetsbare ouderen gaat minder naar een podium als dat buiten de eigen stad of regio plaats gaat vinden.

Gabbi Mesters: “We hopen dat de Minister vandaag in het overleg met gedeputeerden en wethouders oog en oor voor de regio heeft en het kabinet motiveert om voor het tweede beloofde steunpakket voor de culturele sector de regio beter tegemoet te komen. Podia zijn noodzakelijke basisvoorzieningen. Als het kabinet nu niet ingrijpt dan verdwijnen deze voorgoed.”

Naar al het nieuws