Deze website maakt gebruik van cookies.

Bezoldigingsrichtlijn theaterdirecteuren gepubliceerd

31-05-2018

Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. In mei 2018 is de herziene richtlijn gepubliceerd. De nieuwe richtlijn sluit aan bij de veranderende praktijk, houdt rekening met de hogere mate van complexiteit die voorkomt in het veld. Ten opzichte van de vorige versie uit 2011 is een aantal grote wijzigingen doorgevoerd.

Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder de Cao Nederlandse Podia, en daarmee ook niet onder het functie- en salarisgebouw van de cao. De laatste indexering en herziening van de richtlijn bezolding directeuren dateerde uit 2011 en voldeed niet meer aan de huidige tijd. Organisaties zijn complexer, en daarmee de functie van directeur zwaarder geworden. Tegelijkertijd ontstaat er door bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur steeds meer aandacht voor de salariëring van directies. Deze herziening is gebaseerd op een onderzoek onder de leden naar de huidige praktijk van salariëring en de praktijk van de functie-inhoud.

Bekijk de richtlijn op de website van de WNP.