Cao Nederlandse Podia aangepast, werknemers gaan er structureel op vooruit

13-12-2022

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Kunstenbond compenseren werknemers binnen de Nederlandse Podia voor de hoge inflatie met een structurele loonsverhoging van 5% in 2023.

In december 2021 sloten de partijen een tweejarige cao af voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. In de cao Nederlandse Podia is toen een salaris indexatie afgesproken (3% per 1 januari 2022 en 2,5% per 1 januari 2023), die recht deed aan de op dat moment geldende situatie. Gezien de torenhoge inflatie het afgelopen jaar en het bijbehorende koopkrachtverlies gingen de partijen opnieuw om de tafel en is de cao aangepast.

Lonen gaan structureel extra omhoog
Het resultaat van dit overleg is dat de lonen structureel extra omhooggaan. Per 1 januari 2023 stijgen de lonen van werknemers die vallen onder de cao Nederlandse Podia met 5% in plaats van 2,5%. Dat betekent dat tijdens de looptijd van deze cao (2022-2023) de lonen in totaal 8% zullen stijgen. Een broodnodige compensatie voor het aanzienlijke koopkrachtverlies waar werknemers in de sector mee kampen.

VSCD neemt haar verantwoordelijkheid
De VSCD neemt als werkgeversvereniging haar verantwoordelijkheid met deze maatregel, ondanks de verschillende financiële uitdagingen waar ook podia momenteel mee geconfronteerd worden. Deze extra verhoging is een belangrijke stap in de structurele verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden, die het afgelopen jaar zo onder druk zijn komen te staan. In combinatie met de door de overheid reeds ingevoerde en in te voeren compenserende maatregelen in 2023 zullen de negatieve gevolgen van de inflatie voor de werknemers in deze sector beperkt blijven.

Een belangrijk signaal richting werknemers
De Kunstenbond vindt het een belangrijk signaal dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen om de werknemers juist in deze sector, die niet bekend staat om de hoge salarissen, tussentijds royaal te compenseren voor het opgelopen koopkrachtverlies.

Naar al het nieuws