Deze website maakt gebruik van cookies.

CBS jaarcijfers podiumkunsten: meer bezoek, werk en omzet

17-12-2018 | Bron: CBS / VNPF / VSCD

Voorstellingen en concerten op Nederlandse podia trokken in 2017 18,5 miljoen bezoeken, 1 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging (12 procent) zat in de belangstelling voor het muziektheater (musicals en opera’s). Ondanks de stijging lag het aantal podiumkunstbezoeken vorig jaar onder dat van recordjaar 2008. 

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe jaarcijfers met daarin de trends en ontwikkelingen van 2007 t/m 2017 van bijna 300 Nederlandse professionele podia, waaronder de cijfers van de VSCD-podia en de VNPF-poppodia.

Bekijk hier het hele bericht inclusief links naar grafieken, tabellen en toelichtingen.

Daling bezoek aan toneel
Het toneelbezoek is in 2017 met 8 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Met 1,9 miljoen bezoeken aan 11,5 duizend voorstellingen is zowel het aanbod als de belangstelling voor toneel sinds eind jaren negentig niet zo laag geweest. Ook dansvoorstellingen werden in 2017 minder goed bezocht dan een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan de 2,6 duizend voorstellingen daalde met 7 procent naar 700 duizend.

Meer werk bij professionele podia
In 2017 werkten 22,6 duizend personen bij de professionele podia. Dit waren zowel werknemers als ingehuurd personeel en vrijwilligers en stagiaires. Dat is 4,2 procent meer dan een jaar eerder en een kwart meer dan in 2008. Een hoger aantal is door het CBS nog nooit gemeten. De meest recente toename is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal werknemers in loondienst. In 2017 waren dat er 8,1 duizend, bijna 600 meer dan in 2016 (+7,5 procent). Het aantal werknemers in loondienst is echter nog altijd bijna 2 duizend lager dan in 2008.

Ongeveer de helft van de nieuwe medewerkers in loondienst is technisch personeel. Ook het aantal vrijwilligers en stagiaires en het aantal ingehuurde krachten (zzp en uitzendkrachten) nam toe in 2017. Sinds 2008 zijn deze aantallen met respectievelijk 90 procent en 85 procent toegenomen.

In 2017 namen werknemers in loondienst 71 procent van de gewerkte uren voor hun rekening. Vrijwilligers werkten 17 procent van het totale aantal uren, ingehuurde krachten 12 procent.

Overeenkomsten met het Theater Analyse Systeem
Wij zien overeenkomsten met de cijfers uit onze eigen publicatie 'Podia 2017' eerder dit jaar https://www.vscd.nl/nieuws/stijging-podiumbezoek-in-2017