Deze website maakt gebruik van cookies.

Correctie Infographic Podia 2014

02-10-2015 | Bron: VSCD

Begin september 2015 berichtte de VSCD over de jaarlijkse, algemene publicatie Podia, met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden gebaseerd op de gegevens uit het Theater Analysesysteem. Deze week hebben wij ontdekt dat er onbedoeld en tot onze spijt een onjuistheid in de onlangs verschenen infographic 'cijfers en kengetallen 2014 van VSCD-leden' staat.  

In deze oude versie van de infographic werd vermeld dat het aantal bezoeken aan rijksgefinancierde voorstellingen en concerten in 2014 binnen het genre ‘Dans’ 165.000 bedroeg. Dit aantal moet echter 265.000 zijn. Daarmee is er geen sprake van een daling van 35%, maar van een stijging van 4%.

De gecorrigeerde versie van de infographic is nu gepubliceerd op onze website. Onze excuses voor deze onvolkomenheid. Voor vragen of een reactie kunt u zich richten tot Ralf Moerman.