Cultuur in actie voor Oekraïne

01-03-2022

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseert het culturele veld t/m 31 maart de campagne #🧡rtforUkraine met verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

Gebouwen in blauw geel
Culturele instellingen lichten hun gebouwen aan in de Nationale kleuren van Oekraïne: Blauw en Geel. Dit kunnen zijn: theaters, musea, monumenten, bioscopen, filmtheaters, concertzalen, poppodia, bibliotheken, centra voor cultuur(beoefening), presentatieinstellingen, etc. etc.

Benefiet bijeenkomsten
Culturele organisaties doneren naar vermogen een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag tijdens de campagne aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de inwoners van Oekraïne. Het kan een activiteit zijn die al op het programma staat, of een bijeenkomst geheel in het teken van Oekraïne, bijvoorbeeld met Oekraïense artiesten en kunstenaars. Het publiek wordt uitgenodigd ook een donatie te doen onder vermelding van actie H-artForUkraine.

Moment van bezinning
Tijdens de bijeenkomst bieden culturele instellingen het publiek een moment van bezinning, om even stil te staan bij wat er gaande is in Oekraïne. Dit kan voorafgaan aan een voorstelling, rondleiding of workshop.

Centrale website
Op www.h-artforukraine.nl is een overzicht van wie er meedoen, met welke activiteit. Ook vinden organisatoren hier het logo, flyer, andere nuttige informatie. Zij kunnen hun activiteit melden via info@kunsten92.nl.

Op verzoek van velen is het initiatief voor de actie #🧡rtforUkraine genomen door de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Opgericht direct bij de start van de Coronacrisis in maart 2020, heeft de taskforce als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en afstemming de crisis het hoofd te bieden. 

Naar al het nieuws