Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuur in beeld 2017

07-11-2017 | Bron: rijksoverheid.nl

Het ministerie van OCW heeft het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in de cultuursector gepubliceerd: Cultuur in beeld 2017. Deze publicatie verschijnt sinds 2012 jaarlijks en bied een overzicht van cijfers over de Nederlandse culturele en creatieve sector en de ontwikkelingen op het gebied van aanbod, bezoek, financiering en arbeidsmarkt.

Uit de publicatie Cultuur in beeld 2017 blijkt onder andere dat het cultuurbereik onder de Nederlandse bevolking onverminderd hoog is. Negen op de tien Nederlanders van zes jaar en ouder bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling, evenement of instelling. Zowel het aanbod van cultuur als het bezoek neemt tussen 2009 en 2016 in de meeste cultuursectoren toe. Met name de museum- en de filmsector laten een flinke groei zien in het aantal bezoeken. In de podiumkunsten neemt het bezoek minder sterk toe dan het aanbod. Het bezoek per uitvoering neemt hierdoor af, zowel bij de podia als bij de producenten. Er zijn dus meer uitvoeringen nodig om hetzelfde aantal bezoekers te bereiken.

Lees de volledige publicatie hier