Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurindex toont grote regionale verschillen

04-06-2018

Er zijn grote verschillen in cultureel aanbod tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de eerste deelresultaten van de Regionale Cultuurindex, die wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten.

Op basis van twintig indicatoren wordt duidelijk welke provincie per hoofd van de bevolking het meest omvangrijke culturele aanbod heeft, rekening houdend met de waardering voor verschillende cultuurvormen. Het aanbod is in kaart gebracht in vijf culturele sectoren: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film.

Onder de categorie podiumkunsten vallen het aantal podia en culturele festivals in de stad en regio, en het jaarlijks aantal uitvoeringen daarop. De gebruikte data zijn afkomstig van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Vereniging van Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF), EM-cultuur, Respons en van de afzonderlijke podia, op basis van eigen dataverzameling.

Lees hier verder

Lees hier het artikel van dat de Volkskrant schreef naar aanleiding van de presentatie van de Atlas voor Gemeenten 2018