Deze website maakt gebruik van cookies.

Deadline SKIP-regeling nadert

05-09-2019

Het Fonds Podiumkunsten heeft de SKIP-regeling, subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten. De regeling heeft als als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. De uiterste indiendatum van een subsidieaanvraag is 18 september.

Beschikbare bedragen
Voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering is in 2019 voor alle disciplines tezamen € 1.575.000 beschikbaar.

Meer informatie over de SKIP-regeling en de voorwaarden vind je op de website van het Fonds Podiumkunsten.