Deze website maakt gebruik van cookies.

Een dringende oproep van de dans in Nederland

Aghori van Shailesh Bahoran (foto: Sjoerd Derine)

02-11-2018

De danssector heeft een gezamenlijk advies geschreven over de toekomst van de dans in Nederland vanaf 2021. De plannen werden woensdag 31 oktober verstuurd naar Minister van Engelshoven van OC&W en belangrijke stakeholders in de danswereld. De sector doet een dringende oproep voor meer maatwerk en minder productiedwang.

Onder aanvoering van Festival de Nederlandse Dansdagen in Maastricht en met steun van het Fonds Podiumkunsten is een gezamenlijk gesprek op gang gebracht binnen de danssector als geheel en binnen vijf specifieke sub-sectoren. De oproep om na te denken over kwaliteiten, knelpunten en actiepunten maakte veel los. Om tot een gedegen antwoord te komen van het hele veld, hebben vijf verschillende sub-sectoren eerst de problematiek met hun achterban besproken. Het betreffen de:

  • sub-sector urban dans
  • sub-sector jeugddansgezelschappen
  • sub-sector talentontwikkelaars
  • sub-sector projectgezelschappen & onafhankelijke makers
  • sub-sector structureel gesubsidieerde gezelschappen (BIS en FPK)

De uitkomsten van de bijeenkomsten van de sub-sectoren zijn besproken in het Ronde Tafelgesprek De toekomst van de Danssector op 11 oktober en in het Debat op 12 oktober 2018, tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen. Dit proces heeft geleid tot zes documenten: vijf daarvan gaan specifiek in op de betreffende sub-sectoren; het gezamenlijke visie-document verwoordt de overstijgende analyse van het hele dansveld in reactie op de sector-analyse dans van de Raad voor Cultuur. Hierin worden fondsen, overheden, theaterdirecteuren en programmeurs opgeroepen om stappen zetten om de danssector weer gezond te maken.