Deze website maakt gebruik van cookies.

Eerste reactie VSCD op advies cultuurstelsel 2021 - 2024

25-04-2019

De Raad voor Cultuur presenteerde op 11 april jl. zijn advies over het cultuurstelsel 2021 - 2024 aan het ministerie van OC&W. We zijn verheugd dat de Raad adviseert om meer ruimte te maken voor afnamesubsidies en gaan hier in eerste reactie kort op in. Tevens hebben we initiatief genomen om ons in gezamenlijkheid met collega-brancheorganisaties uit te spreken over een aantal overstijgende thema’s.

De Raad stelt dat er meer ruimte komt voor afnameregelingen bij de fondsen. De VSCD is hier een groot voorstander van. Podia hebben grote kennis over welke thema’s van maatschappelijk belang zijn binnen hun regio en functioneren als spil van de samenleving. Als sleutelfiguur bepaalt een podium welke programma’s er te zien zijn. Afnamesubsidie is een uitstekende manier om landelijk gesubsidieerd aanbod vaker en meer verspreid aan te bieden in de regio. Momenteel kent dit aanbod geen reisverplichting meer, waardoor veel producties –uitzonderingen daar gelaten- beperkt buiten de Randstad te bewonderen zijn. Dit baart ons zorgen.

Om diversiteit en kwaliteit op alle podia in het land te garanderen pleit de VSCD ervoor dat:

  • de budgetten voor subsidiëring van afname binnen het Fonds Podiumkunsten fors omhoog gaan.
  • de Minister onderzoekt of de toekomstige BIS podiumkunsten instellingen weer een presentatieverplichting in de regio behoren aan te gaan.
  • het Fonds Podiumkunsten gaat experimenteren met het beoordelingscriterium artistieke kwaliteit zodat dit innovatiever ingezet kan worden en de afname beter aansluit bij de lokale behoeften.