Deze website maakt gebruik van cookies.

Gabbi Mesters aangesteld als directeur WNP

14-06-2019

Gabbi Mesters wordt per 15 juni 2019 directeur van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). In april 2019 is zij begonnen als directeur van de VSCD.

De WNP is in 1999 opgericht. Aanleiding daarvoor was het verzoek van de leden van VSCD om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor de podia. Het raakvlak tussen de achterban van beide organisaties is groot. De WNP en de VSCD hebben daarom een hechte samenwerking middels een service-overeenkomst. Via die overeenkomst verleent een juridisch beleidsmedewerker haar diensten vanuit de VSCD aan de WNP. Het WNP-bestuur heeft de VSCD nu gevraagd om verdere uitvoering van de service-overeenkomst inclusief directeursfunctie. Als directeur zal Gabbi praktische ondersteuning bieden aan de WNP. Dit vertaalt zich naar het functioneel aansturen op dossiers en het aangehaakt zijn bij de verkenning van de toekomstroute van de WNP.

Met deze ontwikkelingen wordt de uitwisseling van medewerkers van brancheorganisatie Cultuurconnectie en de VSCD beëindigd. De beleidsmedewerker zal uitsluitend voor de VSCD en WNP werkzaam zijn. De VSCD en WNP verwachten hierdoor de structuur te verhelderen en zich te focussen op de eigen doelstellingen en werkzaamheden. Binnen de Federatie Cultuur, waar zowel de VSCD als Cultuurconnectie bij aangesloten zijn, blijft samenwerking op het gebied van arbeidsvoorwaarden voorop staan.

Gabbi Mesters (1971) studeerde Rechten, Theaterwetenschappen en behaalde daarnaast een propedeuse in de Politicologie. Zij werkte in haar loopbaan als cultuurambtenaar bij het ministerie van OCW, advocate, programma-coordinator en jurist bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en cultuurcurator bij Theater Inclusief. Gabbi is directeur van de VSCD, secretaris van het bestuur van Amnesty International Nederland en van het Makersfonds van Het Huis Utrecht.