Deze website maakt gebruik van cookies.

Gezamenlijke reactie VNPF, VVP en VSCD op uitgangspunten cultuurbeleid

20-06-2019

Op 11 juni jl. presenteerde minister Van Engelshoven haar uitgangspuntennotities voor het nieuwe cultuurstelsel 2021 – 2024. In gezamenlijkheid met de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals en het Vlakke Vloeren Platform reageren wij als vertegenwoordigers van de podia binnen de podiumkunstensector op deze notitie. In onze gezamenlijke reactie brengen we twee urgente punten onder de aandacht.

In de brief onderbouwen wij het pleidooi voor verruiming van specifieke programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten en goed onderzoek naar de mogelijke effecten van Fair Practice in de totale keten. 

De volledige brief lees je hier.