Het is tijd voor een langetermijnstrategie

11-01-2022

Na 2 jaar houdt het coronavirus ons nog altijd in zijn greep. Het is dan ook hoog tijd dat we leren leven met het virus, tijd voor een langetermijnstrategie. Ongeacht wat de regels na aanstaande vrijdag zullen zijn, roept de VSCD het nieuwe kabinet op om af te stappen van het jojo-beleid dat de sector al te veel schade heeft opgeleverd. Momenteel is de Taskforce Cultuur, mede namens de VSCD, hierover in gesprek met het rijk.

Geen onnodige verrassingen meer
Zowel het publiek, de artiesten als de podia zijn toe aan duidelijkheid en betrouwbaar beleid. Alleen een eenduidige betrouwbare visie kan het vertrouwen van het publiek terugbrengen en ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering herstelt. Door vooraf een duidelijke koppeling te maken tussen besmettingsrisico en de daarbij passende beperking, kunnen podia en producenten vooraf afspraken maken over hoe te handelen. Als beperkingen en versoepelingen tijdig worden gemeld kunnen podia en producenten ook tijdig anticiperen. Zo blijft in de toekomst alleen het virus zelf nog een verassing.

Schade compensatie moet doorlopend zijn
De onzekerheid die deze langdurige coronacrisis met zich meebrengt, beïnvloedt het publieksgedrag negatief. Het publiek en andere klanten lijken steeds minder risico te durven nemen. De kaartverkoop blijft tegenvallen door de beperkingen en onzekerheden rondom corona. Net als de commerciële verhuur en horeca omzet die op dit moment volledig stilligt. Daarom wordt ook gepleit voor een passende compensatie van de schade in zowel tijden van lockdown als versoepelingen zolang de coronacrisis voortduurt.

Naar al het nieuws