Ieder kind naar het theater, juist nu!

29-09-2022

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het publiek van de toekomst nauwelijks de kans kreeg om podia te bezoeken. Dat blijkt uit cijfers van Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Drie van de vier basisschoolkinderen, die normaal regelmatig een bezoek brengen aan podia, hebben in 2021 het podium moeten missen. Het is hoog tijd dat deze trend gekeerd wordt. Daarom roept VSCD provincies en gemeenten op massaal te investeren in gratis vervoer van school naar de podia. Alleen zo krijgt ieder kind, ongeacht de financiële positie van zijn ouders, de kans kennis te maken met de magie van een theater en blijft het toekomstige publiek behouden.

Investeer in toegankelijke podiumkunsten
VSCD zet zich in voor een inclusieve podiumkunstensector. Het jeugdige publiek is hierin een belangrijke doelgroep. Podia werken samen met scholen om podiumbezoek te stimuleren. Een belangrijke drempel voor het schoolbezoek vormt het vervoer. Op sommige plekken in het land zijn initiatieven ontstaan om dit op te lossen. Een voorbeeld daarvan is de Theaterbus, die sinds deze week door de provincie Utrecht rijdt. Dankzij de Theaterbus krijgen leerlingen uit gemeenten waar geen theater is, de kans om met school een nabij gelegen podium te bezoeken. Een ander inspirerend voorbeeld van het toegankelijk maken van podiumkunsten is het project Wonka Podia in Zuid-Oost Brabant. Zes podia in de Brainport regio bieden met Europese subsidie niet alleen gratis vervoer maar produceren ook jeugdtheatervoorstellingen die passen bij hun jonge publiek.

Om mogelijk te maken dat basisschoolleerlingen in heel het land geen drempels ervaren om podia te bezoeken, roept VSCD provincies en gemeenten op om dit voorbeeld te volgen.

“Schoolgaande jeugd moet de kans krijgen om met school naar het theater te gaan. Zeker in het kader van brede welvaart, waarin we met elkaar zorg moeten dragen voor meer gelijke kansen. Daarom is het van belang om meer financiële middelen vrij te maken om scholen en jeugdproducenten in staat te stellen de volle verbinding aan te gaan met de podia.” aldus Gabbi Mesters, directeur van de VSCD.

Enthousiasmeer en inspireer de jeugd
Nieuw publiek enthousiasmeren voor de podiumkunsten, begint met het in aanraking brengen van kinderen met activiteiten die in het theater plaatsvinden. Daarom investeert VSCD al jaren in belangrijke prijzen om meer aandacht te vragen voor het bijzondere jeugdpodiumkunstenaanbod van Nederland. Zo zijn in 2005 de VSCD Jeugdtheaterprijzen, de Zilveren en Gouden Krekels, in het leven geroepen: om het brede en kwalitatieve jeugdaanbod op onze podia onder de aandacht te brengen en de makers te eren. In aanvulling daarop worden tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala voor het eerst de Jonge Zwanen uitgereikt. Met de Jonge Zwanen eert VSCD het jeugddansveld en promoten wij de dansvoorstellingen onder de schoolgaande jeugd.

Naar al het nieuws