Deze website maakt gebruik van cookies.

Infographic Podia 2014

08-09-2015 | Bron: VSCD

Jaarlijks brengt de VSCD de algemene publicatie Podia uit, met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden gebaseerd op de gegevens uit het Theater Analysesysteem

Cijfers van 2014 laten zien dat het aantal rijksgefinancierde voorstellingen en concerten, en het bezoek aan deze uitvoeringen, is gestegen.

Het aantal voorstellingen en concerten dat met rijksfinanciering tot stand kwam nam toe met 13%. Het bezoek aan het rijksgefinancierde aanbod steeg met 12% naar 1,6 miljoen bezoeken.
Bij toneelvoorstellingen is een duidelijke groei te zien. In totaal brachten ruim 1,5 miljoen mensen een bezoek aan toneelvoorstellingen. Dat zijn er 60.000 meer dan in 2013. Er werden minder toneelvoorstellingen afgenomen van commerciële aanbieders. Toneelvoorstellingen die mede mogelijk gemaakt werden met financiering van de rijksoverheid werden voor 20% meer afgenomen.

Commercieel en rijksgefinancieerd aanbod
Het is de taak van theaters en concertgebouwen om een breed en divers aanbod van voorstellingen en concerten aan te bieden aan het publiek.
Er wordt in Nederland hoogstaand en kwalitatief theateraanbod geprogrammeerd. Bij de VSCD-podia wordt van het totale aanbod 16% afgenomen van aanbieders die worden gefinancierd door het rijk.
Dit is 3% meer dan in 2013. 84% van de voorstellingen en concerten op de VSCD-podia wordt afgenomen van commerciële aanbieders.

Programma en publiek
Het publiek bracht in 2014 ruim 10,4 miljoen keer een bezoek aan een VSCD-podium.
Schouwburgen en concertgebouwen hebben een belangrijke en onmiskenbare gidsfunctie voor het publiek. VSCD-leden dragen er zorg voor dat ook de minder bekende voorstellingen, concerten en het aankomende talent te zien en vindbaar zijn voor het grote publiek.
Deze verantwoordelijkheid staat continue onder druk; de programmeringsbudgetten zijn in de afgelopen jaren tegen de wens van de podia in steeds kleiner geworden.
De VSCD pleit voor een gezond programmeringsbudget binnen de begroting van theaters en concertgebouwen.
Bij Minister Bussemaker van Cultuur heeft de VSCD aangedrongen om podia hierin meer financiële ondersteuning te bieden. De VSCD hoopt dat de minister op Prinsjesdag laat zien dat zij voor de belangrijkste taak van de podia financiële ruimte heeft gecreëerd.

De ontwikkelingen in 2014 per genre ten opzichte van 2013:

Toneel
Het aantal toneelvoorstellingen daalde met 2% van 6.147 naar 6.013 voorstellingen.
Het bezoek aan deze voorstellingen stijgt met 4% naar 1,5 miljoen bezoeken. 20% van alle voorstellingen en concerten zijn toneelvoorstellingen. Hiermee is toneel het grootste aandeel in de programmering.

Dans
Het aantal dansvoorstellingen bleef ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk. Het bezoek aan de voorstellingen nam af met 5%. Van alle concerten en voorstellingen die te zien zijn op de VSCD-podia bestaat 5% uit dansvoorstellingen.

Cabaret
Het aantal cabaretvoorstellingen laat een lichte daling zien van 1%. Eveneens is er ook in het bezoek een lichte daling te zien van 2%.
Ondanks deze dalingen realiseert het genre cabaret met 1,8 miljoen bezoeken het grootste aandeel van het totaal aantal bezoeken op de podia van de VSCD.

Klassieke muziek
Het totaal aantal klassieke muziekconcerten nam in 2014 af met 3%. Het bezoek aan deze concerten naam in totaal af met 2%.
Klassieke muziekconcerten maken 10% uit van het totaal aantal voorstellingen en concerten wat door VSCD-podia wordt gepresenteerd.

Muziek (o.a. pop-, jazz- en wereldmuziek)
Naast klassieke muziekconcerten worden in theaters en concertgebouwen verschillende muziekdisciplines ten gehore gebracht.
Met 16% van het totaal aantal voorstellingen en concerten maakt dit genre een belangrijk deel uit van de programmering van podia. Het totaal van deze muziekconcerten nam in 2014 af met 4 %.
Het bezoek aan deze concerten daalde evenredig met 4%.

Opera
Met 4% daalde het aantal operavoorstellingen. Het bezoek daaraan daalde met 7%. Opera vertegenwoordigt 4% van het aanbod op de VSCD-podia .

Musical
De grootste terugloop in aantal voorstellingen is te zien bij het genre musical; er werd in 2014 15% minder musicalvoorstellingen geprogrammeerd.
Ook het bezoek aan musicals daalde van 1,6 naar 1,3 miljoen (16%).

Theater Analysesysteem
Het Theater Analyse Systeem (TAS) is het online benchmarksysteem voor de leden van de VSCD.
Theaters en concertgebouwen kunnen hun bedrijfsvoering onderling vergelijken en inzicht krijgen in het reilen en zeilen van de branche als geheel.
Jaarlijks brengt de VSCD een algemene publicatie uit, met de totaalcijfers en cumulatieve kengetallen van de leden gebaseerd op de gegevens uit TAS.