Deze website maakt gebruik van cookies.

Inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker gepubliceerd

31-10-2018 | Bron: LKCA

Wie is de 'niet- bezoeker'? Kunnen de niet-bezoekers ook bezoekers worden? In de notitie 'Van de canon en de mug' schetsen Koen van Eijck en Evert Bisschop Boele op basis van bestaand onderzoek een beeld van wat er bekend is over de ‘niet-bezoeker’. Uit onderzoek blijkt dat het cultuurbereik in Nederland boven de 90% is, en wanneer we ons beperken tot voorstellingen van gecanoniseerde cultuur dan gaat het om circa 40%. Daarnaast participeert een aanzienlijk deel van de bevolking actief in cultuur.

Conclusie
Op basis van de huidige kennis over de ‘niet-bezoekers’ lijken er geen ‘quick wins’ te zijn. Daarvoor is de cultuurparticipatie in Nederland te hoog. Waar het het achterblijven van participatie aan gecanoniseerde cultuur betreft, zullen maatregelen op het gebied van het wegnemen van drempels en het vergroten van de motivatie naar verwachting bescheiden resultaat opleveren. Als de ‘niet-bezoeker’ werkelijk een problematische categorie vormt, dan is het grondig doordenken van de fundamenten van cultuurbeleid noodzakelijk.

Van niet-bezoeker naar bezoeker?

  • De pogingen van instellingen om relevant te zijn door zich actief te richten op de lokale bevolking en zich te verdiepen in hun wensen en verlangens zijn beloftevol.
  • Laagdrempelige cultuurcentra, bibliotheken of kleinschalige plaatselijke musea die mensen op een toegankelijk manier en dicht bij huis toegang tot cultuuraanbod kunnen verschaffen kunnen prima manieren zijn om de niet-geïnteresseerde niet-bezoeker te bereiken.
  • Bewegingen van gevestigde culturele instellingen om ‘de wijk in te gaan’ of, in het geval van een symfonieorkest, bijvoorbeeld ander repertoire te spelen (denk aan de Abba- en Armin van Buuren-concerten van het Noord-Nederlands Orkest) zijn ook kansrijk.
  • Het gezin van herkomst legt meer gewicht in de schaal dan de effecten van cultuureducatie, de effecten van lessen op school zijn meestal zeer beperkt of toe te schrijven aan selectie-effecten.

Lees het hele bericht op www.lkca.nl