Deze website maakt gebruik van cookies.

Lancering Anne Faber Stipendium

07-02-2018

Deze week werd tijdens de jaarlijkse Makersdag in Het Huis Utrecht
het startschot gegeven voor de aanmeldprocedure voor het Anne
Faber Stipendium. Tot en met 28 maart a.s. kunnen deelnemers zich
inschrijven, de uitreiking van het stipendium vindt plaats op 22 mei
a.s. tijdens SPRING festival.

Het Anne Faber Stipendium ondersteunt nieuwe zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun leiderschap. Het stipendium ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden Anne Faber bedraagt een toelage van €15.000 voor scholing, netwerkvorming en een bijdrage in het levensonderhoud. Het Anne Faber stipendium wordt vanaf 2018 jaarlijks uitgereikt aan één talentvolle zakelijk leider.

Zakelijk leider van de toekomst
Het kunstvakonderwijs kent geen gerichte opleiding zakelijk leiderschap, het vak is ook moeilijk in een opleiding te leren. Potentiële talenten leren het vak buiten school in lastige omstandigheden. Beginnende kunstenaars en/of gezelschappen hebben nauwelijks mogelijkheden om zakelijk leiders te betalen. Hierdoor blijft het een vak dat in vrije tijd wordt uitgeoefend en maar zelden tot wasdom komt. Kunstenaars kunnen beurzen aanvragen om zich te ontwikkelen, voor zakelijk leiders geldt dit niet. Er zijn geen fondsen of overheden die investeren in de zakelijke kant van de artistieke organisatie. Hierdoor is er de
laatste 15 jaar, mede door bezuinigingen vanuit overheden voor ontwikkeling van jonge gezelschappen, een groot tekort aan zakelijke leiders ontstaan. Het Huis Utrecht wil de komende jaren met het Anne Faber Stipendium een bijdrage leveren aan een nieuwe generatie managers en zo meehelpen het tekort terug te dringen.

Traject en procedure
Het Anne Faber Stipendium geeft zakelijk managers in spé ruimte voor ontwikkeling en is gericht op drie sporen: vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming. Het traject wordt op maat ingevuld met als startpunt de eigen vraagstelling, leerdoelen en plan van aanpak. Het traject heeft een looptijd van maximaal 10 maanden en een werkbudget van €15.000. Dit budget bestaat voor een gedeelte uit een
kleine bijdrage in inkomen en uit een gedeelte voor deelname aan programma’s. Een fysieke werkplek bij Het Huis Utrecht in een omgeving van zakelijk leiders, producenten en (theater)makers vormt de vaste uitvalsbasis voor de trainee. Componenten van het traject kunnen o.a. bestaan uit: deelname aan het programma LinC Utrecht (Leiderschap in Cultuur) of soortgelijk programma, budget voor deelname aan netwerkbijeenkomsten,
trainingen en workshop. Maar ook stages bij culturele instellingen, fondsen en/of overheden, coaching op persoonlijk vlak en een mentor op vakinhoudelijke ontwikkeling.

De aanvraagprocedure is reeds gestart en loopt t/m woensdag 28 maart 2018 a.s.

Meer informatie over de aanmeldprocedure via
https://www.hethuisutrecht.nl/aanvraagprocedure-anne-faber-stipendium/