Minister doet (nog) geen boter bij de vis

20-02-2020

Zorgen over rapport implementatie Fair Practice Code.

Naar aanleiding van de motie Asscher werd de Minister opgedragen om inzicht te geven in de meerkosten van de implementatie van de Fair Practice Code. Op 19 februari jl. verscheen het rapport "Gevolgen van de toepassing van de Fair Practise Code" met een Kamerbrief van de Minister.

De inhoud baart ons zorgen omdat de motie Asscher onvolledig is uitgevoerd en er geen middelen worden vrijgemaakt door de Minister voor de implementatie van de Fair Practice Code.

Lees hier onze reactie aan de vaste Kamercommissie OCW van 20 februari 2020.

Naar al het nieuws