Deze website maakt gebruik van cookies.

Minister onderschrijft terecht gidsfunctie Podia

10-06-2015 | Bron: VSCD

Maandag 8 juni presenteerde minister Bussemaker haar visie op het cultuurbeleid met de uitgangspuntenbrief Ruimte voor cultuur. “Wij vinden het goed nieuws dat de minister erkent dat schouwburgen, concertgebouwen en festivals een gidsfunctie hebben voor het publiek en dat ze die functie versterken wil” Dat zegt Hedwig Verhoeven, directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Positie Podia
In haar uitgangspuntenbrief erkent Minister Bussemaker dat schouwburgen, concertgebouwen en festivals een belangrijke gidsfunctie hebben voor het publiek. Ze wil deze functie landelijk versterken. De VSCD heeft concrete ideeën hoe dat kan en gaat daar graag met haar over in gesprek. “Geef in samenwerking met lokale overheden bijvoorbeeld ieder theater een gezond programmeringsbudget. Laat theatermakers en podia nog meer samenwerken. Dan dragen VSCD-leden er zorg voor dat ook de minder bekende voorstellingen, concerten en het aankomende talent te zien en vindbaar zijn voor het grote publiek.” aldus Hedwig Verhoeven.

Samenwerking en innovatie
Bussemaker wil samenwerking aanmoedigen, binnen en buiten de cultuursector. De samenwerkingsregeling voor symfonieorkesten wordt voortgezet.
“Veel instellingen ontplooien initiatieven om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Het is van belang dat ook vanuit andere sectoren een beroep wordt gedaan op de specifieke kwaliteiten, werkwijze en ervaring van de cultuursector”. Daarnaast zegt Bussemaker: “Het is belangrijk dat culturele instellingen nieuwe wegen inslaan. De ene culturele instelling kiest voor een sterk internationaal karakter, de andere trekt de wijken in. We moeten culturele instellingen niet dwingen allemaal door dezelfde hoepel te springen, maar recht doen aan de diversiteit van de cultuursector.”

De waarde van cultuur
“Cultuur heeft een eigen waarde die niet alleen te vatten is in termen van sociale en economische effecten, of verbindingen met andere terreinen. De artistieke kracht is altijd het vertrekpunt. Ruimte voor innovatie en profilering en samenwerking zorgen ervoor deze kracht zo zichtbaar mogelijk te maken, ” aldus de minister. “Cultuur draagt bij aan de ontplooiing van burgers, aan kritisch kijken en denken en aan onze creativiteit. Mijn inzet is die kracht van cultuur te versterken.”

Brief Ruimte voor Cultuur
Minister van Cultuur Busssemaker hecht veel waarde aan het belang van cultuur, prioriteert en maakt 18,8 miljoen financiële middelen binnen het cultuurbudget vanaf 2017 vrij om haar ambities te realiseren. Dit schrijft zij in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020. Deze uitgangspunten zijn de basis voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en voor de samenstelling van de basisinfrastructuur. Vanaf 1 december 2015 tot 1 februari 2016 kunnen culturele instelling hun aanvraag indienen voor de periode 2017-2020. Na advies van de Raad voor Cultuur over de inzendingen maakt minister Bussemaker op Prinsjesdag 2016 de subsidiebesluiten bekend.