Oproep aan gemeenten: Volg het herstelplan van het Rijk!

25-05-2022

Op 23 mei heeft staatssecretaris Gunay Uslu een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze uiteenzet hoe ze de € 135 miljoen die dit jaar vanuit het Rijk beschikbaar is voor herstel en vernieuwing in de cultuursector wil gaan inzetten. Het is goed dat er extra geld beschikbaar wordt gesteld voor publiekscampagnes die het publiek terug de zaal in moeten krijgen. Dat is hard nodig. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) ziet dit herstelplan als een aanmoedigend signaal voor gemeenten haar voorbeeld te volgen en de gemeentelijk gesubsidieerde podia ook de helpende hand toe te reiken.

Verminderde publieksinkomsten, inflatie en stijging energiekosten
De financiële steun die staatsecretaris Uslu vanuit het Rijk belooft komt vooral ten goede aan producenten en rijksinstellingen. “Daarom roepen we als VSCD de nieuw te formeren colleges van B&W op om in navolging van het Rijk de podia, waarop deze voorstellingen te zien zijn, te steunen bij hun herstel en vernieuwing,” zegt Gabbi Mesters (directeur VSCD). Nog altijd hebben theaters en concertzalen te maken met lage bezoekersaantallen als gevolg van corona. Uit onderzoek door Bureau Hendrik Beerda is gebleken dat driekwart van de theaterbezoekers nu minder vaak een voorstelling bezoekt dan voor de crisis. Daardoor zijn er verminderde publieksinkomsten, terwijl vanwege de hoge inflatie de prijzen juist stijgen. Ook de stijging van energiekosten vormt een groot probleem. Uit een eerste peiling onder de 150 VSCD-leden blijkt dat de energiekosten gemiddeld met 105.000 euro per jaar zullen stijgen. Daarnaast hebben ook podia te kampen met krapte op de arbeidsmarkt en constateren dat voor een aantal cruciale functies de huidige CAO Podiumkunsten niet concurrerend is. Indexatie van het subsidie is daarom noodzakelijk om het hoofd boven water te houden.

Financiële steun voor innovatie
Ook bestaat dringend behoefte aan financiële steun voor innovaties. Na de coronacrisis is bij podia de noodzaak ontstaan om flexibeler te programmeren en meer interregionaal samen te werken. Alleen zo kunnen podia ook in de toekomst het publiek blijven inspireren en hun gemeentelijke opdracht, de huiskamer van de stad zijn, waarmaken.

Naar al het nieuws