Podia, festivals en producenten staan voor keuzevrijheid bij inzet sneltesten

10-05-2021

Met het oog op de kamerbehandeling van de tijdelijke wet testbewijzen Covid 19 spreken vijf brancheorganisaties uit de podiumkunsten, met samen bijna 500 leden, zich uit voor testtoegang als keuzemogelijkheid. De brancheorganisaties vinden keuzevrijheid een belangrijk goed: podia en festivals moeten zelf kunnen kiezen wat bij hun organisatie past. De wet voorziet daarin volgens hen.

Voorwaarden
Podia, producenten en podiumkunstenfestivals zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen bedienen zij het publiek. Ze willen open en zien de kansen die testtoegang biedt. Gezamenlijk pleiten NAPK, VPF, VNPF, VSCD, VVTP daarom voor de wet onder de volgende voorwaarden:

1. Alle podia gaan begin juni open op 1,5 meter-protocol i.p.v. 30 personen zoals in heropeningsplan; podia die kiezen voor testtoegang laten de 1,5 meter los en beschikken over minstens 50% zaalcapaciteit.

2. Er komt voldoende testcapaciteit in heel het land, zodat alle podia, festivals en hun publiek een kans krijgen om het toe te passen.

3. Testen is en blijft gratis voor publiek, podia, producenten en festivals.

4. Testen eindigt per aanvang seizoen 21/22.

Veilig open
Podia kunnen veilig eerder en ruimer heropenen. Theater- en concertbezoek is aangetoond veilig te zijn bij toepassing van het 1,5 meter protocol voor theaters en concertzalen en het protocol voor pop-, jazz- en improvisatiepodia. Podia beschikken dan over gemiddeld 25% van hun zaalcapaciteit. De Fieldlabs Evenementen tonen aan dat het veilig is om bij testtoegang de zaal minstens voor de helft te vullen.

Gratis testen
Tijdens de pilot testtoegang was de zaalbezetting goed. Onder schouwburgen en concertgebouwen bedroeg die 89%, onder poppodia zelfs 100%. Indien het testen voor rekening van de bezoeker komt, lopen podia en festivals veel publiek mis. Daarom zijn gratis testen noodzakelijk.

Start in juni
Juni kan een betekenisvolle theater- concert en festivalmaand worden, als podia opengaan vanaf 1 juni. Het theater- en concertseizoen eindigt begin juli, maar biedt ook ruimte aan zomerprogrammering. De podiumkunstenfestivals gaan het hele jaar door.

Tijdelijk
Podia, producent en festival zien, net als het kabinet, testtoegang als een tijdelijke oplossing zolang de vaccinatiegraad nog onvoldoende is. Met onze leden maken wij ons zorgen over het institutionaliseren van een testmaatschappij. De brancheorganisaties gaan ervan uit dat testen niet meer nodig is als in september het theater- en concertseizoen weer begint.

Namens de vijf brancheorganisaties:

  • Gabbi Mesters, directeur Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
  • Mark Hospers, coördinator de Verenigde Podiumkunstenfestivals
  • Berend Schans, directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en -festivals (VNPF)
  • Mirjam Terpstra, directeur Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
  • Dian Hoelscher, directeur Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther den Breejen via esther@vscd.nl | 06 - 527 188 28.

Lees hier ons standpunt & verstuurde kamerbrief Naar al het nieuws