Podia in problemen door explosief stijgende energiekosten

15-09-2022

Een groot aantal podia dreigt in financiële problemen te komen door de stijgende energiekosten en inflatie. Dit blijkt uit navraag onder de 151 podia die lid zijn van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD). Op dit moment ontvangt slechts 7% van VSCD podia een vorm van compensatie om de stijgende energiekosten te dekken, de rest moet het zelf oplossen. Door de grote behuizing worden de podia geconfronteerd met onverwachte meerkosten. Daarom roept VSCD het rijk op om een extra storting te doen in het gemeentefonds, zodat gemeentes de energiekosten kunnen compenseren. Daarnaast is ook indexatie van de subsidies hard nodig.

De kosten stijgen snel
Niet alleen hoge energiekosten zorgen ervoor dat podia voor moeilijke keuzes staan. Veel podia huren hun gebouwen van overheden. De meeste huren zijn per 1 juli jl. verhoogd met de CPI-index van 9,7%. Daarnaast werkt de inflatie terecht door in de loonkosten. De 10% verhoging van het minimumloon geeft een opwaartse druk binnen het gehele loongebouw. De indexering van subsidies loopt niet gelijk en blijft ver onder al deze stijgende kosten.

Deze kostenposten doorbelasten aan het publiek is voor de meeste podia geen optie. Juist in deze moeilijke tijden draagt het beleven van kunst en cultuur bij aan ieders ontspanning en welzijn. De toegankelijkheid dreigt ernstig in gevaar te komen door stijgende productiekosten en duurdere tickets. Dat moet worden voorkomen.

“Als we de prijs van een kaartje verhogen, zal het publiek afhaken. Op dit moment zijn bij ons in september al 25% minder kaarten verkocht dan in september 2019. Het publiek lijkt in afwachting van de stijgende energiekosten en inflatie”, aldus Charles Droste, directeur van Cultuurbedrijf Amphion in Doetinchem.

Ook met eigen vermogen zijn de klappen onmogelijk op te vangen. De stijging zal voor de podia, die al met scherpe budgettering te maken hebben, tot onverantwoorde bedrijfseconomische risico’s leiden.

Indexatie van subsidies is hard nodig
Gedurende de coronacrisis zijn podia vaak goed gesteund, daardoor bleven zij overeind. VSCD roept het rijk op om podia niet alsnog te laten vallen na twee jaar corona. De huidige kostenstijgingen kunnen alleen worden opgevangen, als er een extra storting wordt gedaan in het gemeentefonds, zodat gemeentes hun podia kunnen compenseren voor de stijgende energiekosten. Daarnaast is ook indexatie van de subsidies hard nodig om podia overeind te houden.

“Voor veel podia is de stijging van de energiekosten rampzalig. De verwachting voor komend jaar is dat we 7 keer duurder uit zijn. Zelfs al we iedere voorstelling uitverkopen, is deze kostenstijging onmogelijk op te vangen”, aldus Mirjam Radstake, directeur van Theater Hanzehof en Buitensociëteit in Zutphen.

Eerder deze week is er door de Taskforce Creatieve Cultuur en Media ook al een brief naar het kabinet gestuurd, met daarin een algemeen pleidooi om de sector te beschermen tegen de huidige inflatie en verhoogde energielasten. VSCD ondersteunt deze brief en roept namens haar leden en in het belang van de gehele culturele sector op tot directe actie van rijk en gemeentes. ­­­­­­­­­­­­­­

Naar al het nieuws