Podia verzoeken kabinet om lage btw te handhaven

22-05-2023

Het voornemen van het kabinet om het lage btw-tarief (9%) af te schaffen heeft directe gevolgen voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van podia en cultuur in het algemeen. En dat in tijden waarin podia net herstellen van de pandemie, en de onkosten voor podia door de hoge inflatie en energiekosten juist toenemen. VSCD en VNPF, die samen 275 schouwburgen, concertzalen, poppodia en -festivals vertegenwoordigen, en ook Kunsten ‘92 zien niet in hoe het schrappen of verhogen van het lage tarief doelmatig of doeltreffend zou kunnen zijn zonder de culturele en creatieve sector hard te raken. Daarom verzoeken we het kabinet met klem om het huidige btw regime voor toegangskaartjes voor de Nederlandse podia te handhaven.

Voor de cultuursector hangen wijzigingen in het btw-tarief samen met het denken over een toekomstig cultuurnotastelsel, de herziening van de arbeidsmarkt, invoering van fair practice en verduurzaming van hun werkwijze en gebouwen. Het ad hoc aanpassen van het lage btw-tarief als bezuinigingsoptie maakt dat podia financieel in de verdrukking komen met alle uitdagingen waar zij voor staan.

Het lage BTW tarief compenseert meerkosten arbeidstijdenwet
Om te beginnen vinden VSCD en VNPF dat de afspraak uit 1998 (invoering van het lage btw tarief als compensatie voor de meerkosten vanwege invoering Arbeidstijdenwet) nog altijd staat en deze niet eenzijdig kan worden opgezegd zonder redelijke compensatie. De arbeidstijdenwet is immers nog steeds van kracht met alle meerkosten van dien. Het ministerie van Financiën maakte onlangs met het ministerie van OCW een Evaluatie van het verlaagde btw tarief, hieruit blijkt onomwonden dat de verlaging effectief is geweest voor de culturele sector.

Het BTW tarief verhogen zorgt voor extra kostenpost
Het invoeren van het hoge BTW tarief betekent een prijsstijging van 12% die podia niet kunnen verrekenen in de toegangsprijs. Dit levert een extra kostenpost van 36,7 miljoen euro (prijspeil 2019) op voor de huidige 275 podia die bij VSCD en VNPF aangesloten zijn. Hoewel dit op de totale omzet zo’n 3% bedraagt is dit een zoveelste, zware tegenvaller voor de podia. En dat in een periode waarin personeelskosten (CAO, tekorten, Fair Pay) en energiekosten (met noodzakelijke grote investeringen in verduurzaming van gebouwen) ongekend toenemen.

Compensatie nodig bij BTW verhoging
Een verhoging betekent ook dat de podiumkunsten compensatie nodig hebben. Zo moet het verlies van 36,7 miljoen euro in de vorm van subsidie voor podia beschikbaar komen, zodat de toegangsprijzen niet hoeven te stijgen en podia toegankelijk blijven voor iedereen.

Bijlage: Dr. D. Molenaar, reactie op evaluatie verlaagd btw-tarief voor podiumkunsten

Naar al het nieuws