Deze website maakt gebruik van cookies.

Publicatie 'Het culturele leven'

08-11-2018 | Bron: scp.nl

Het Sociaal Cultureel Planbureau presenteerde vandaag het rapport 'Het culturele leven', met daarin een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven. De VSCD nam deel aan meerdere expertmeetings in het kader van het traject Kernindicatoren Cultuur/Rapportage Cultuur. Dit traject heeft de SCP-publicatie opgeleverd. 

In deze publicatie presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau een model voor een periodieke rapportage over dat culturele leven door tien culturele domeinen vanuit veertien kernthema’s te bezien. Dit model is vervolgens in dit rapport toegepast om het culturele leven in de jaren 2012-2017 in kaart te brengen. Daarbij is gebruik gemaakt van tal van bronnen uit en over het culturele leven.

Het rapport is hier te downloaden.

Het culturele leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en voor velen ook van het individuele leven. Het heeft ruimtelijke, sociale en economische betekenis, het biedt mogelijkheden tot identificatie en discussie, tot ontspanning en (zelf)reflectie.