Deze website maakt gebruik van cookies.

Raad voor Cultuur: benut potentie van Nederlandse danssector

04-06-2018 | Bron: www.cultuur.nl

Nederland kent een bloeiende danscultuur, met een opvallend levendige urban scene. Maar ondanks die populariteit vindt het publiek zijn weg niet of nauwelijks naar de dansvoorstellingen in theaters. Dat is jammer, want de danskunst in ons land is van hoog niveau en veel nieuwe invloeden worden hier omarmd. De Raad voor Cultuur ziet grote kansen voor Nederland om een voortrekkersrol te spelen op dansgebied, maar dan moeten overheden en de danssector zich inspannen om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de danskunst te vergroten.

De Nederlandse danskunst is van hoge kwaliteit en staat open voor nieuwe artistieke ontwikkelingen; er is een flink en gevarieerd aanbod voor jeugd en jongeren, en dansmakers zijn zich steeds meer bewust van de maatschappelijke context waarin ze werken. 

Tegelijk zet dans een groot aantal Nederlanders in beweging; uit diverse onderzoeken blijkt dat 50 procent van hen geregeld danst in de vrije tijd en dat veel mensen interesse hebben in dans. Deze belangstelling is niet gebonden aan culturele herkomst, opleidingsniveau of woonplaats. Toch zet slechts 9 procent deze interesse om in een bezoek aan dansvoorstellingen; en dat zijn dan vooral bezoekers uit grote steden en met een hogere opleiding.

In zijn advies over de danssector, ‘Alles beweegt’, uit de raad zijn zorgen over deze kloof tussen de professionele dans en danslievend Nederland. Hij ziet een grote potentie in de danssector die met het huidige beleid echter onvoldoende wordt benut. Volgens de raad is de opdracht voor de komende jaren daarom: hoe vergroten en verbeteren we de dansprogrammering op Nederlandse podia en zorgen we dat de dans zichtbaarder en toegankelijker wordt voor een grotere groep Nederlanders?

Op verschillende thema's doet de raad aanbevelingen:

Pluriformiteit, toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod

  •  beter spreidingsbeleid voor BIS-gezelschappen en uitnodiging aan vrije producenten om hedendaagse en klassieke choreografieën te produceren
  • gezamenlijke inspanningen gezelschappen, productiehuizen, landelijke, regionale en lokale overheden om veelzijdiger, diverser en pluriformer dansaanbod te ontwikkelen

Dansaanbod op maat in het hele land

  • aanbod op maat creëren in de verschillende stedelijke cultuurregio’s

Bruggen naar andere domeinen

  • verbintenissen met andere culturele en maatschappelijke domeinen verder uitbouwen en verstevigen

Professionalisering

  • belangrijke voorwaarde voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen is dat dansgezelschappen werkenden in de danssector in staat stellen zich professioneel te ontwikkelen, in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Lees het gehele sectoradvies hier.

Sectoradviezen
Het advies ‘Alles beweegt’ is een van de tien sectoradviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en zomer 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt.