Deze website maakt gebruik van cookies.

Rapport Cultuur in Beeld 2015

16-11-2015 | Bron: Ministerie OCW

Afgelopen week presenteerde Jet Bussemaker de publicatie Cultuur in Beeld 2015 ana de Tweede Kamer. De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het thema is dit jaar “de stad als cultureel knooppunt”. In de bijlagen vindt u de aanbiedingsbrief, de publicatie Cultuur in beeld 2015 en de bijlagen. 

De publicatie Cultuur in Beeld 2015 is vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. De publicatie geeft een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en van een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Het eerste deel van Cultuur in Beeld besteedt aandacht aan de stad als cultureel knooppunt. Centraal staat de manier waarop cultuur zich manifesteert op verschillende schaalniveaus: lokaal, stedelijk, regionaal, nationaal én internationaal. Het tweede deel schetst ontwikkelingen in de economie van de cultuursector, de publieke interesse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen. De bijlage Cultuur in cijfers geeft een verdiepend kwantitatief beeld van de sector, op basis van sector- en branchegegevens en financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur.

In de aanbiedingsbrief bij Cultuur in Beeld gaat de minister in op de belangrijkste conclusies uit de publicatie en geeft hier duiding aan. Ze gaat in op een aantal specifieke onderwerpen waar de Tweede Kamer aandacht voor heeft gevraagd, zoals ontwikkelingen in aanbod, bezoek en financiering, regionale spreiding, werkgelegenheid, uitgaven van gemeenten en amateurkunst en cultuurparticipatie.