Deze website maakt gebruik van cookies.

Rapport meerjarige regeling Fonds Podiumkunsten

02-04-2015 | Bron: Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft zijn meerjarige regeling tegen het licht gehouden door gesprekken te voeren met alle meerjarige instellingen en een onderzoek te laten doen door de Erasmus Universiteit. Dit heeft geleid tot een rapportage.

Eind 2014 heeft het Fonds met alle meerjarig gesubsidieerde instellingen gesproken over hun ervaringen met de meerjarige regeling. Doel van die overleggen was om hen de gelegenheid te bieden hun ervaringen met de regeling met het Fonds te delen en suggesties voor verbetering te doen. Op basis van de gesprekken heeft het Fonds de Erasmus Universiteit gevraagd een uitgebreider onderzoek te doen naar de resultaten over 2013 van de meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen. Naast de financiële gegevens is ook een vragenlijst opgesteld en aan de meerjarige instellingen gestuurd.

Omdat het Fonds het van belang vindt de ontwikkelingen goed te blijven volgen, willen ze de onderzoekers van de Erasmus Universiteit vragen om het onderzoek te herhalen als de gegevens over 2014 gereed zijn.