Resultaten onderzoek Berenschot in noodoproep Ministers

06-05-2020

Het sluiten van de deuren van 12 maart tot 1 juni betekent voor de 127 schouwburgen en concertgebouwen, aangesloten bij de VSCD, enorme financiële schade. Organisatieadviesbureau Berenschot berekent dat, zelfs wanneer de deuren per 1 juni weer open gaan, het tekort aan het eind van 2020 is opgelopen tot 55 miljoen euro.

Ook al gaan de deuren spoedig weer open; het theater- en concertseizoen is dan praktisch voorbij. Producenten kunnen dan pas beginnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, het programma van het nieuwe seizoen moet opnieuw bekeken worden en de voorverkoop ervan loopt vertraging op. Daar komt de 1,5 meter afstand als norm bovenop.

Onderzoek Berenschot

Om de schade voor de VSCD-podia in beeld te krijgen, doet organisatieadviesbureau Berenschot onderzoek. Deze week werden de eerste resultaten bekend gemaakt. Deze geven een dramatisch beeld van de situatie van de podia tot januari 2021.

1. Omzet is weggevallen vanaf 12 maart en zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar, de start van het komend theaterseizoen, niet meer dan maximaal 20% van de oorspronkelijk geraamdeomzet bedragen, vanwege het respecteren van de 1,5 meter afstand. Het daarbij te verwachten tekort is eind 2020 voorlopig geschat op ten minste € 55 miljoen. Dit is inclusief aanspraak op de nu geldende generieke maatregelen NOW en TOGS.

2. De reserves van de podia bedroegen begin 2020 slechts € 25 miljoen, bij een oorspronkelijk geraamde omzet van ruim € 600 miljoen. 33% van de aangesloten schouwburgen en concertgebouwengaan voor de zomer failliet zonder extra steun.

3. Het verwachte tekort bedraagt 20% van het totaal aan subsidie dat gemeenten aan podia jaarlijks beschikbaar stellen. Wil men de podia overeind kunnen houden, dan is een substantiële subsidieverhogingnodig.

Noodoproep Ministers en staatssecretaris

In een noodoproep naar staatssecretaris Vijlbrief, minister Ollongren en minister Wiebes, met in de cc Minister van Engelshoven en voorzitters van VNG, IPO en Raad voor Cultuur hebben we deze uitkomsten gedeeld.

We pleiten daarnaast voor aanvullende subsidie van 55 miljoen euro tot eind 2020. Hiervoor doen veel van onze podia een beroep op hun gemeenten, maar deze ontbreekt het aan de middelen om hun podia financieel bij te staan om de crisis te kunnen overleven. Gemeenten kunnen evenmin hun begrotingstekort laten oplopen zoals uw kabinet dat nu noodzakelijkerwijs wel doet. De VSCD pleit voor een substantiële geoormerkte storting in het Gemeentefonds ten behoeve van de podia.

Extra maatregelen

Verder vragen we aan de Ministers om de volgende maatregelen, onderschreven vanuit de Taskforce Culturele en Creatieve sector, te overwegen:

• Verlengen van de NOW tot 1 januari 2021.
• Verlagen van de BTW op toegangstickets naar 0%, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
• Verruimen van het plafond van de Geefwet vanaf 1 januari 2020.

Naar al het nieuws