Richtlijn samenwerking met personen en organisaties uit Rusland en Belarus

15-03-2022

Met ontzetting en afschuw hebben de Nederlandse culturele organisaties kennisgenomen van de militaire inval in de soevereine staat Oekraïne door het leger van de Russische federatie, met medewerking van Belarus. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties adviseert haar leden de samenwerking te bevriezen met culturele instellingen die gelieerd zijn aan de Russische staat en de Belarussische staat.

De gevolgen van de Russische inval zijn desastreus voor Oekraïense burgers, waaronder hen die werken in de kunsten en het erfgoed, alsook voor culturele organisaties en het cultureel erfgoed van het land. De inval zet de verhoudingen wereldwijd op scherp en tast het gevoel van veiligheid overal aan, ook in ons land. Deze agressie moet per direct stoppen.

Bevries samenwerking met aan de staat gelieerde organisaties
De VSCD ziet zich in deze situatie genoodzaakt om haar leden te adviseren de samenwerking met aan de Russische of Belarussische staat gelieerde organisaties per direct te bevriezen. Ook vragen we hen de samenwerking te staken met alle personen die kenbaar hun steun hebben uitgesproken voor de inval, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats.

Russische en Belarussische kunstenaars blijven welkom
Kunstenaars en kunstbeoefenaars blijven welkom, zolang zij niet verbonden zijn aan organisaties die aan de Russische of Belarussische staat zijn gelieerd, of hun steun hebben uitgesproken voor de inval. We blijven een thuis voor de vele kunstenaars uit Rusland en Belarus die in ons land wonen en werken. Kunst uit Rusland en Belarus blijft onverminderd onderdeel van het Nederlandse culturele leven en houdt een vaste plek op het programma.

Straf geen tegenstanders van de inval
We spreken onze zorg uit over de moedige kunstenaars en andere werkenden in de culturele sector in Rusland en Belarus die zich uitspreken tegen de inval. Dit is niet zonder persoonlijk gevaar en het mag daarom nooit door Nederlandse organisaties als voorwaarde voor samenwerking gesteld worden. Daarnaast bepleiten we dat asielaanvragen van hen die zich uitspreken tegen de inval en daardoor gevaar lopen, ruimhartig beoordeeld worden door de Nederlandse overheid.

In Nederland werkende en wonende Oekraïense kunstenaars bieden we, waar dat kan, ondersteuning aan. Oekraïense kunstenaars die naar Nederland vluchten proberen we te helpen bij het vinden van een werkplek en presentatiemogelijkheden. We zoeken hierbij de samenwerking met de Nederlandse gemeenten die voor de opvang zorgen.

Deze richtlijn geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.

Naar al het nieuws