Routekaart Kabinet biedt geen perspectief voor podiumkunsten

16-10-2020

De Podiumkunstenalliantie (VSCD, VVTP, NAPK, VVP) komen tot de conclusie dat de routekaart die het Kabinet afgelopen dinsdag presenteerde ervoor zorgt dat de podia die nu dichtgaan door de huidige maatregelen geen reëel zicht hebben op heropening. Alles ligt stil, maar zonder perspectief. De routekaart is in alle niveaus strenger dan de protocollen die de afgelopen maanden in de theaters en concertzalen werden gevolgd en die bewezen veilig zijn.

Dertig bezoekers
Het maximaal aantal toegestane bezoekers is in de vier niveaus van de routekaart dusdanig laag dat er op geen enkele manier rendabel gewerkt kan worden. Er is alle begrip dat in tijden van hoge besmettingen forse beperkingen noodzakelijk zijn en dat zich dat vertaalt naar maximaal 30 bezoekers. Maar in het geval van minder besmettingen (lichter risiconiveau) vertaalt dit zich niet, of slechts zeer beperkt, in een groter aantal bezoekers. Ook in het een na hoogste niveau (Ernstig) is het maximaal aantal nog steeds 30. Met aantallen van 30 en 60 zullen de meeste podia hun deuren moeten sluiten.

Niveau Waakzaam
Binnen het lichtste niveau (Waakzaam) worden de maximale aantallen losgelaten en gaat de alliantie er vanuit dat podia terug kunnen naar het 1,5 meterprotocol dat neerkomt op 25 procent van de normale zaalbezetting. Dit is nog steeds ver onder het niveau dat nodig is om rendabel te kunnen werken (in veel gevallen is 50 à 60% zaalbezetting nodig om break-even te draaien).

Veilig bezoek mogelijk
De alliantie meent te kunnen onderbouwen, vanuit eigen deskundigheid en ervaringen dat het binnen de niveaus Waakzaam en Zorgelijk mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Sinds de versoepeling in juli heeft de sector laten zien in staat te zijn om te werken met strakke protocollen. Er is veel ervaring in het begeleiden van publieksstromen en de podia kunnen op verantwoorde en veilige manier publiek ontvangen. Dit baseert de alliantie niet alleen op eigen ervaring, maar er wordt ook gekeken naar landen om ons heen (Oostenrijk, België) waar zalen meer publiek mogen ontvangen en waar dit veilig blijkt te kunnen.

Ruimere routekaart
De alliantie wil graag in overleg met het Kabinet over een ruimere routekaart. Tot nu toe kon de sector door steunpakketten in beweging blijven. Het publiek kon genieten van podiumkunst en de werkgelegenheid bleef behouden. Nu wordt het bijna onmogelijk om de sector overeind te houden voordat er een vaccin wordt gevonden.

Naar al het nieuws