Deze website maakt gebruik van cookies.

Sectoradvies stedelijke regio's gepresenteerd door Raad voor Cultuur

20-11-2017

"Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur". Dat schrijft de raad in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’.

Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio.

"Het Rijkscultuurbestel bestaat in zijn huidige vorm bijna 25 jaar en heeft er in veel opzichten voor gezorgd dat Nederland een land is met een levendige kunstpraktijk. Maar nu het stof is neergedaald van weer een volgende beoordelingsronde voor de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) en de meerjarige subsidies bij de cultuurfondsen, constateert de raad dat het bestel steeds minder doet waarvoor het is bedoeld: randvoorwaarden creëren voor een bloeiend cultureel leven. De BIS en de fondsen zijn door opeenvolgende ingrepen uitgekleed, gejuridiseerd en geamendeerd. Maar belangrijker nog, trends en ontwikkelingen in het culturele leven stellen nieuwe eisen aan het bestel. Dat is in meerdere opzichten niet meer bij de tijd".

"Stedelijke regio’s spelen een sleutelrol bij het inspelen op deze trends en ontwikkelingen. Zo’n regio vormt een cultureel ecosysteem waarin makers, culturele instellingen en overheden - in nauwe samenwerking met elkaar - rekening kunnen houden met de samenstelling en behoeften van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio, en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars. Het cultuurbeleid is echter sterk nationaal georiënteerd en vooral gericht op individuele instellingen, niet op de samenhang van culturele voorzieningen. Beleid en geldstromen versterken elkaar in de praktijk nog onvoldoende". De raad pleit voor een cultuurbeleid waarin meer rekening wordt gehouden met regionale keuzes, zodat er lokaal een zinvolle discussie op gang kan komen over de betekenis en invulling van het culturele aanbod.

Lees hier de verkenning.