Deze website maakt gebruik van cookies.

Start Arbeidsmarktagenda Cultuur

12-06-2017

In het in april gepresenteerde advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC), ‘Passie gewaardeerd; Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector,' heeft duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan een zo concreet mogelijke agenda voor de cultuursector die werkgevers en werknemers als leidraad kunnen hanteren. Deze behoefte kwam voort uit de conclusie dat er een pakket maatregelen nodig is voor de verbetering van de arbeidsmarkt in de culturele sector.

Aan die agenda, de Arbeidsmarktagenda Cultuur, wordt gewerkt door Kunsten ’92 in overleg met onder meer de Federatie Cultuur, waarin ook de VSCD zitting heeft. Hier leest u meer over de inhoud van de arbeidsmarktagenda. Oplevering is in het najaar van 2017.